Kistemaker

Thuis » Welkom

Welkom

In eerste instantie was deze website bedoeld om de boeken, geschreven door Piet Kistemaker Sr., die sinds jaren uitverkocht zijn, toegankelijk te maken voor een breder publiek.

In de loop der tijd is er tevens steeds meer materiaal van anderen geplaatst, tesamen met meer informatie over (Oud) Andijk en West-Friesland.

De foto's uit de boeken 'Oud Andijk in Beeld, deel 1, 2 en 3' zijn nog niet allemaal geplaatst. Omdat het scannen en verwerken van de teksten sneller gaat, is besloten om de foto's achteraf toe te voegen. Wilt u bepaalde foto's eerder zien, dan kunnen die op verzoek eerder worden gescand.

Chris Kistemaker, 2001-2021
chris@kistemaker.nl

Onderstaande boeken/publicaties zijn nu geheel beschikbaar:

Tekeningen
De tekeningen in de boeken Groei en Bloei en Met sprongen door de Andijker Historie zijn gemaakt door Maarten Oortwijn.

Copyrights © 2021
De rechten van al het materiaal op deze pagina's behoort toe aan de respectievelijke auteurs, uitgevers of hun erfgenamen. Zonder hun toestemming mag niets hiervan worden gereproduceerd in welke vorm dan ook.
Voor meer informatie: chris@kistemaker.nl

Voor meer informatie over het genealogie gedeelte: Stamboom van Kistemaker.

Stamboom Kistemaker

Die zijn voorgeslacht niet eert,
is zijn eigen naam niet weerd.

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 91.

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 91

Zo maakte de vliegtuigfotograaf het plaatje vanhet nieuwe bedrijfje van Auke en Trien. Geslaagd, alles staat erop.
Beneden staat het leven even stil, iedereen kijkt vol belangstelling naar het laag vliegende toestel, zelfs de bakker laat z'n klanten wachten. Achter het nieuw woon-winkelhuis de verplaatste en tevens verlengde schuur, met rechts ervan het stookhok met daarin de stoomketel. Timmerman Jan Kuperus bouwde het in 1929... Lees verder »

Andijk 1866.

Klik hier voor een iets grotere (600 x 510 pixels) versie van deze kaart.


© 2001-2021 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap