Kistemaker NetWerk

Kistemaker NetWerk » Welkom

Welkom

In eerste instantie was deze website bedoeld om de boeken, geschreven door Piet Kistemaker Sr., die sinds jaren uitverkocht zijn, toegankelijk te maken voor een breder publiek.

In de loop der tijd is er tevens steeds meer materiaal van anderen geplaatst, tesamen met meer informatie over (Oud) Andijk en West-Friesland.

De foto's uit de boeken 'Oud Andijk in Beeld, deel 1, 2 en 3' zijn nog niet allemaal geplaatst. Omdat het scannen en verwerken van de teksten sneller gaat, is besloten om de foto's achteraf toe te voegen. Wilt u bepaalde foto's eerder zien, dan kunnen die op verzoek eerder worden gescand.

Chris Kistemaker, 2001-2019
chris@kistemaker.nl

Onderstaande boeken/publicaties zijn nu geheel beschikbaar:

Tekeningen
De tekeningen in de boeken Groei en Bloei en Met sprongen door de Andijker Historie zijn gemaakt door Maarten Oortwijn.

Copyrights © 2019
De rechten van al het materiaal op deze pagina's behoort toe aan de respectievelijke auteurs, uitgevers of hun erfgenamen. Zonder hun toestemming mag niets hiervan worden gereproduceerd in welke vorm dan ook.
Voor meer informatie: chris@kistemaker.nl

Voor meer informatie over het genealogie gedeelte: Stamboom van Kistemaker.

Stamboom Kistemaker

Die zijn voorgeslacht niet eert,
is zijn eigen naam niet weerd.

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 65.

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 65

De ontwikkelingen aan de Middenweg hebben zich over een lange periode voltrokken.
De rechterkant is het eerst bebouwd, alhoewel helemaal achteraan aan de linkerkant ook enkele huisjes zijn geplaatst, die zijn van de dijk afkomstig.
Links twee kleine huisjes, we zagen ze al op de vorige bladzijde, in het achterste woonde Pieter Mantel, tot de komst van de kerk had hij landelijk uitzicht... Lees verder »

Andijk 1866.


© 2001-2019 | Kistemaker NetWerk | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap