Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(8)

18 Febr. 1940 is de boerderij van W. Tensen nabij Kleingouw, die de laatste jaren als landbouwschuur door D. Jonker werd gebruikt, door een gebrek aan de heetelucht kachel afgebrand. Op hetzelfde terrein is een meer naar de eisch van de tijd ingerichte landbouwschuur opgebouwd.

Van 10 tot/met 14 Mei 1940 is ons land in oorlog met Duitschland geweest, maar moest toen voor de groote overmacht van de vijand bukken, en in die dagen is de regeering naar Engeland gevlucht. Op 10 mei zijn er te Andijk ruim 1000 geevacueerden uit Soest en Muiderberg aangekomen, maar na de overgave zijn deze menschen al spoedig weer vertrokken. Ook waren er 170 patienten uit een Sanatorium te Soest hier aangekomen en ondergebracht in de Middenschool en de landbouwschuur van Jb Kooiman Pzn aan de Knokkel. Deze patienten zijn hier eenige dagen langer gebleven, maar toen weer vertrokken.

Tijdens de oorlogsdagen is er een inwoner van Andijk gesneuveld en wel Wouter Mantel, een zoon van W.J. Mantel.
Al spoedig nadat ons land door Duitschland is bezet, zijn de eerste- en tweede kamerleden buitenwerking gesteld, en op 1 Sept 1941 eveneens de leden van de Prov. Staten en van de Gemeenteraden. Het beheer der gemeenten is vanaf die datum opgedragen aan de Burgemeester en de Wethouders. Eind 1941 is de Landstand in werking gekomen en de vereenigingen die daaraan niet wilden meewerken, waarbij ook de Holl. Maatsch. van Landbouw, moesten worden ontbonden. De vereenigingen, die wel wilden meewerken met de Landstand, zijn toen bij deze aangesloten, en alle boeren, landbouwers, visschers, arbeiders enz. zijn gedwongen lid van de Landstand te worden.

In Maart 1942 werd door de Landstand in alle Provincies Boerenleiders aangesteld. In Noordholland werd als zoodanig de Heer J. Saal aangesteld. Eenige dagen later werden in alle gemeenten door J. Saal boerenleiders aangesteld en voor Andijk den heer C. Boeijer. Aan C. Boeijer is opgedragen de belangen voor de Andijker landbouwers in overleg met enkele andere ingezetenen, die bereid waren daaraan mede te werken, en in overleg met de Burgemeester te behandelen.

13 Juli 1942 werden 225 personen uit N.Holland gevangen genomen ten einde de Nederl. bevolking te weerhouden van sabotagedaden.
Van deze 225 personen kwamen er 125 uit Amsterdam, en de overigen uit verschillende plaatsen uit N. Holland, waarbij de Burgemeesters van Enkhuizen, Hoorn, Hoogcarspel, Wieringen, Wieringerwerf enz. Voor deze burgemeesters werden andere personen tot waarnemend burgem. benoemd. Enkele van deze personen, waarbij de Burgem. van Enkhuizen en Hoogcarspel zijn einde 1942 in vrijheid gesteld.

In 1942 is een zoon van B. Boeve als soldaat aan het oostfront gesneuveld.
24 Febr. 1943 is P. Bruin Sz., die aan het oostfront werkzaam was, gevallen.
9 Maart 1943 is de klok van de N.H. Kerk te Andijk W. weggehaald.
Juni 1943 worden alle vroegere regimenten van land- en zeeweermacht opgeroepen zich aan te melden voor krijgsgevangene.
Ook werden de jongens geboren in 1925, 1924 en 1923 opgeroepen zich aan te melden om voor de arbeidsdienst in Duitschland te werken. Vele van die jongens hebben zich aangemeld en zijn naar Duitschland gestuurd, maar enkelen hebben getracht zich schuil te houden. 17 Augustus werd door de Duitschers te Andijk een overval gedaan en hebben een gedeelte van die personen meegenomen.
Later werden nog verschillende jongens opgeroepen naar Duitschland te gaan, maar niet allen hebben dat gedaan.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk