Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(9)

Op 30 april 1943 werd er te Andijk en andere gemeenten als protest tegen maatregelen door de Duitschers genomen, een werkstaking gehouden, waaraan door vele personen werd deelgenomen en, evenals de daarop volgende dag, Zaterdag 1 Mei. Maandag d.a.v. volgende zijn al deze stakers weer aan het werk gegaan. In de nacht van 1 op 2 Mei zijn ongeveer 20 personen door de Duitschers van hun bed gelicht en naar Amsterdam vervoerd. Enkele dagen kwamen de meeste daarvan weer thuis maar twee zoons van J. Schenk en een van J. Vriend Pz. werden naar Vucht gezonden. Einde Dec is een zoon Schenk weer thuisgekomen.

Op 13 Aug. 1943 is de landbouwschuur van A. Valk door het stoken in een vuurduvel afgebrand, waarbij 2 melkkoeien in de vlammen zijn omgekomen.
In Sept. 1943 zijn C. Slijs Cz en J. Wilms gevangen genomen wegens huisvesting verleenen aan Joden. Begin Nov zijn deze personen weer vrijgekomen.
23 Oct. 1943 is C. de Vries Jz, die wegens een fietsdiefstal in de gevangenis zat en vandaar naar een concentratiekamp was overgebracht, overleden.

7 April 1943. Zware storm uit Noord. Boerderij van Jb Groot Pz alle daken vernield en vele andere huizen schade, van de N.H.K. pastorie en kosterswoning veel pannen af.
15 Febr. 1943. Vliegtuig in zee gevallen. 3 piloten omgekomen en 17 Febr te Andijk W. begraven.
29 Maart 1943. R.A. Kooijman en Echtgen. en 3 zoons, in verband met een overval in het gem. huis te Venhuizen, in arrest genomen. 2 zoons zijn weer losgelaten, de andere naar Vucht gebracht.
1 Juni 1944. Te Blokker 3 personen en 2 Juni Dr Wijtema te Westwoud en J. Maars Nierop te Berkhout doodgeschoten.

16 Mei 1944. De landbouwschuur en het woonhuis van P. Schenk Jz voor een gedeelte verbrand.
26 Maart 1944. De landbouwschuur van P. Schotsman Jz te Oosterdijk verbrand.
1 Aug 1944. C. Kuin 25 j. Postbode.
9 Oct 1944. De electr. stroom stopgezet.
Aug 1944 9 beste paarden in beslag genomen.
Begin Sept Autodienst W.A.C.O. stopgezet en een keer per dag postbestelling.
16 Sept 1944. A. Kooijman-Pool, 20 Sept. R.A. Kooijman en eenige dagen later hun zoon uit Vucht terug.
Okt. 1944. 40 fietsen moeten ingeleverd worden..
17 Okt. 1944 Alle heerenfietsen moeten ingeleverd worden, waarvan 50 worden gevorderd.
Febr. 1945. Nogmaals fietsen inleveren, ook damesfietsen, weer 40 worden gevorderd.
12 April 1945 Waterleiding stopgezet. Juni 1945 waterleiding weer geopend.
17 April 1945 Wieringermeer onder water gezet.
18 April 1945. Bericht: ook Andijk enz. onder water, wat gelukkig bij een bericht is gebleven.
27-28 April komen er 70 Duitse soldaten op Andijk in de kolfbaan van A. Derksen en bakkerij van P. Visser.

30 April. Mussolini en 12 voormannen doodgeschoten.
1 Mei. J. Smink, J. Kort Sz, G. en R. Dijkstra (4 ondergr.) te Zwaag doodgeschoten.
4 Mei. Kerkdienst G. Kerk en daarna begraven, O. begraafplaats.
5 Mei. Capitulatie aan Nederland en Denemarken. 's Avonds Kerkdienst N.H.K. ruim 200 personen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk