Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(11)

In 1834 is in Nederland de afscheiding der Ger. Kerk van de N.H Kerk begonnen en op 15 October 1834 hebben te Andijk zich 8 leden van de N.H. Kerk afgescheiden en ten huize van K. Tensen, later de boerderij van C. Schuurman, een Ger. Gemeente gesticht.
Op 28 Juli 1846 stonden er 26 mann. en 19 vrouw. leden en 54 kinderen geboekt.
Hert gebouw dat als eerste kerk werd gebruikt was een houten gebouw, staande nabij de Kathoek, en was over een smalle brug over de dijkgracht te bereiken. Dit gebouw werd later vergroot, zoodat het toen 200 personen kon bevatten.
Als eerste pastorie werd gebruikt het huis later bewoond door D. Schuurman en als tweede pastorie het huis later bewoond door W. Bloemendaal, beide staande nabij de Kathoek.
In 1845 scheiden zich enkele leden van de Ger. Gemeente af en sloten zich bij het geloof van Jan Mazareeuw aan, die al spoeding 130 volgelingen had. Deze volgelingen geloofden dat hun leider onstervelijk was, maar toen in 1855 Mazareeuw kwam te sterven werd hun geloof erg verzwakt. Zachtjesaan keerden de leden weer bij de Ger. Kerk terug en omstreeks 1900 sloten de laatste volgelingen van Mazareeuw zich weer bij de Ger. Kerk aan.
Het eigen gebouw achter de winkel van J. Zee wat jarenlang voor hun bijeenkomsten had dienst gedaan, wordt na die tijd voor verschillende andere doeleinden gebruikt en de laatste jaren worden daar de bijeenkomsten van de rechtzinnige leden der N.H.K. in gehouden.
In 1862 werd besloten, daar het kerkgebouw nabij de Kathoek te klein werd, een nieuwe kerk met pastorie te bouwen, en werd daar een perceel grond en rietbosch wat verder westop voor ƒ 500,- aangekocht.
Door P. Kooiman Az. werd een bestek en een teekening daarvoor gemaakt en de begrooting was ƒ 12000.- a ƒ 13000.- terwijl de Kerkeraad dat ƒ 3000.- lager verwachte. Op 23 October 1862 werd dat werk aanbesteed, en aangenomen door D. van Reinveld te Enkhuizen voor ƒ 11000,-.
De eerste steen werd door Ds Steketee gelegd op 18 Maart 1863.
Op 20 September 1863 werd de nieuwe kerk en op 12 October d.a.v. de pastorie in gebruik genomen. De oude kerk nabij de Kathoek werd verkocht aan W. Tensen voor ƒ 490,- en de pastorie aan C. Bloemendaal voor ƒ 1662.-.
In 1880 werd er te Medemblik een orgel gekocht en in de kerk in gebruik zegenomen. In 1892 werd dit orgel door een nieuw, wat voor ƒ 1700.- was aangekocht, vervangen.
In 1894 werden, wegens gebrek aan zitplaatsen, er galerijen bij gemaakt en in 1902 nog een. In 1905 werd de bestaande pastorie afgebroken en werd de kerk aan de oostzijde vergroot en een nieuwe pastorie daarnaast gebouwd, waarvan door Ds F.C. van Dorp op 11 April 1905 de eerste steen werd gelegd.
De kerk had nu ongeveer 600 zitplaatsen, maar was na enkele jaren alweer te klein. Besloten werd nogmaals een nieuwe kerk te bouwen. Deze mooie, nieuwe gebouwen zijn 20 September 1930 in gebruik genomen.
De oude kerk met pastorie is toen verkocht aan M. van Heezen, die de pastorie voor woonhuis en de kerk voor smederij gebruikt.
In 1927 en 1928 scheiden zich enkele leden van de Ger. Kerk af en stichten een Ger. Gemeente onder Hersteld Verband, en deze hebben aan de Middenweg nabij Kleingouw een eigen kerk gebouwd om hunne bijeenkomsten te houden.
In 1867 werd door de leden der Ger. Kerk besloten een school voor bijzonder onderwijs, met onderwijzerswoning te bouwen. Deze werden gebouwd naast de winkel van de fam. Zee, later L. Reinsma.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk