Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(16)

Het is eens gebeurd op een reis naar Enkhuizen dat er ruim 70 personen mee vervoerd werden, zoodat vele daarvan boven op het bootje een staanplaaats hadden. Als men onder een brug door moest gaan, moesten deze voor de brug uitstappen en als de boot door was weer instappen. De reis duurde dan wel wat langer dan volgens de biljetten was aangegeven.
In 1918 vervoerde deze motordienst 13967 personen waarvoor ƒ 5805,- ontvangen werd. Het hoogst aantal personen dat in een week werd vervoerd was 407 en het laagst aantal 157. In 1921 werden er 8488 personen vervoerd.
Toen de dijk weer hersteld was opende L. Kors van Hoogcarspel weer een geregelde autodienst vanaf Hoogcarspel naar Andijk heen en terug. De motordienst ging dientengevolge zachtjesaan terug en werd toen opgeheven. Vanwege de gemeente werd jaarlijks aan de motordienst subsidie gegeven om het nadeelig saldo te dekken en toen de motordienst werd opgeheven is die subsidie nog enkele jaren aan L. Kors voor zijn autodienst uitgekeerd. Deze autodienst begon zachtjesaan meer diensten te rijden, niet alleen naar Hoogcarspel maar ook naar Hoorn en Enkhuizen.
Door L. Kors werd toen de Meestoof aangekocht en kwam Kors daarin wonen en de achterruimte werd door hem als garage gebruikt. Na enkele jaren is het autobedrijf en garage van Kors door de W.A.C.O. overgenomen. Vanaf die datum woont er een chauffeur in deze garage en worden de autodiensten door de W.A.C.O. gereden in aansluiting op de aansluiting op de andere autodiensten van de W.A.C.O. in West- Friesland. Van deze diensten wordt goed gebruik gemaakt en Andijk is daardoor heel wat verbeterd. Door de oorlogsomstandigheden en gebrek aan benzine zijn de diensten wel wat verminderd maar bestaat er toch nog 5 keer per dag van en naar Enkhuizen en Hoorn te reizen. Vanaf Sept. 1941 is de W.A,C.O. garage te Andijk opgeheven en worden de diensten vanaf Enkhuizen gereden.
In Sept. 1944 is de W.A.C.O. dienst wegens de oorlogsomstandigheden stopgezet.
Okt. 1945 heeft de W.A.C.O. den dienst vanaf Enkhuizen over Andijk naar Hoorn hervat en wel 5 keer per dag, v.v.
Zachtjesaan werden die ritten uitgebreid en in 1948 wordt elf keer per dag v.v. van Enkhuizen naar Hoorn en terug gereden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk