Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

Onderwijzers

Onderwijzers

vanaf

tot

P. Swart 15 Sept. 1 Jan. 1941 ontslag
A. Warnaar 1 Jan. 1916      "
Mej.  B. Stratema 1 Juli 1896 1 Jan 1938      "
K. Schouwstra 1 Jan. 1920      "
M. Hoekstra 1 April 1918 vertrokken
K. Bron 1 Maart 1925 ontslag
J. Drijver 1 April 1924 vertrokken
Mej.  A. Lakeman 1 Mei 1916 ontslag
J. v.d. Putte 1 Jan. 1917 vertrokken
Mej.  G. Joon 1 Apr. 1916 12 Mei 1919      "
H. Kraaier      "
Mej.  G. v.d. Laan 1 Jan. 1918 1 Sept. 1922 ontslag
A. Pascha Febr. 1919 1 Maart 1921 vertrokken
C. J. W. Klomp 1 Maart 1912 1 Mei 1930 vertrokken
S. Siewerts
Mej.  M. P. Vader      "
K. Thoma 1 Juni 1921 1 Juli 1923      "
Mej.  M. Werner 1 Nov. 1921 1 Mei 1931 ontslag
Mej.  N. Warner 1 Sept. 1922 15 Mei 1925 vertrokken
P. v.d. Ree
A. de Vries 19 Mei 1924 13 Mei 1925      "
W. Klerk 18 Aug. 1924 1 Juni 1927      "
W. de Vos 15 Sept. 1924 Aug 1925      "
Mej.  M. Bakker 13 Mei 1925 12 Juli 1937 overleden
J. Roele 16 Aug 1925 15 Feb. 1930 vertrokken
Mej.  C. Kofman 1 April 1926 1 Jan 1927      "
J. Beulenkamp tijdelijk
J.J. Hampe      "
J.H. v.d. Vliet 1 Juni 1927 1 Jan. 1929 ontslag
H. Bulten tijdelijk
G. Sietsema      "
J. Boon      "
J. Visser 17 Apr. 1929 1 Juni 1939 ontslag
K. Goos tijdelijk
C.J. Nonnekes      "
S. Duisterhout 1 Jan. 1930 1 Aug. 1931 vertrokken
J. de Groot 1 Jan. 1930 1 Jan. 1935 wachtgeld
D. Bonne tijdelijk
P. v. Arum 1930 1 Juli 1934 vertrokken
Mej.  J.K.C. Best Dec. 1933 overleden
P.A. Suis tijdelijk
J. Kok 1 Jan 1931 1 Aug 1941 naar West
J. Aalfs tijdelijk
G. Tuinzaad      "
L. Kosters      "
Mej.  K. M. Gerbens      "
N.G. Uilenburg 1 Nov. 1934 1 Jan. 1940 vertrokken
W.C. Speets 1 Aug 1934 1 April 1946 Op wachtgeld
Mej.  J. IJzerman tijdelijk
G.J. Koch      "
G. Tensen Pz      "
Mej.  A. Muijs 1 Oct. 1937 1 Aug. 1945 gehuwd
"    S. de Vries 1 Jan. 1938 1 Jan. 1940 vertrokken
"    G. Langeruis 1 Juni 1939 15 Dec. 1943 vertrokken
"    de Vries 1 Jan. 1940 1 April 1946 gehuwd
K.R. Groot 15 Apr. 1940 22 Dec. 1943 vertrokken
Laseur tijdelijk
M. Veer      "
J. Kok   W. 1 Aug. 1941
J. de Groot   O. 1 Aug. 1941 Febr. 1947 vertrokken
J. Verhoeven 18 Jan. 1941 15 Nov. '45 vertrokken
S.W. Urbanus 1 Feb. " 1 Sept. '47 gehuwd
J.W. Rollman 27 Nov. '45 1 Oct. " Eibergen
J. Roukema 1 Febr. '47 1 April '50
W. C. Speets 1 Sept. " 1 Nov. '47 tijdelijk
A. Bakker 1 Nov. "
Mevr. Bakker      " 1 Nov. '48
M.J. Unger      " 1948 1 Aug. '49 Ontslag
E. Roosendaal Sept. 1949 tijd.
Mevr. Bakker Sept. '49 tijd.
H.G. Moller 1 Nov. '49
P. Noordeloos 1 April '50 1 Sept '50      "
B. v. Dalfsen 1 Sep. '50

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk