Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 1

1883 - - 1983 - - Akkerbouw

100 Jaar is een lange tijd ... meer dan één mensenleven ... meestal. In 100 jaar gebeurt er veel, erg veel, verandert er van alles in een mensenbestaan, in organisaties, in omgeving die wij milieu noemen, in levensstijl en -omstandigheden. Nu Akkerbouw 100 jaar oud/jong is (doorbalen wat niet van toepassing is) is het zinvol nog eens om te zien.

Dat kan op velerlei wijzen; een beschouwing over alles wat er gebeurde in die lange tijd, geeft veelal een interessant beeld van veranderingen en aanpassingen. Vandaar dat voor "100 Jaar Akkerbouw" de notulenboeken op tafel kwamen en werden nagelezen. Daarin is te vinden wat de mensen van plan waren, wat hen bezig hield, wat hen heeft gedreven en hoe het functioneerde.
Voor de schrijvers van deze "100 Jaar Akkerbouw" – nabeschouwing – kwam het vraagstuk op hoe dit te behandelen? Thematisch dan wel chronologisch. Dus onderwerpen kiezen als aardappelteelt, bemesting, ziektebestrijding in plantmateriaal en gewas van allerlei aard, sociale structuur, opleiding, verzekering, organisatie en samenwerkingsverbanden.
Ofwel gewoon door de notulen gaan met pen en papier van begin tot einde en noteren wat als wetenswaardig voorkwam.

Zo is het één en het ander gebeurd. Een paar onderwerpen zijn in overzicht gegeven als thema's, maar het meest van de stof is eenvoudig naar volgorde van behandeling in vergaderingen van Akkerbouw samengebracht.

En dan blijkt ook dat na een voorzichtig begin Akkerbouw meer en meer op diverse terreinen van de Andijker samenleving een rol ging spelen totdat allerlei andere meer gespecialiseerde instellingen, verenigingen en stichtingen en ook overheden zulke taken opnamen en daarmee de bemoeienis van bijvoorbeeld Akkerbouw overbodig werd. Want zo gaat dat in 100 jaar tijds.

Overigens ... de jubilaris voor die 100 jaar van harte gelukgewenst.

C. Visser en G.D. van der Heide.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk