Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 5-7

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (5-7)

Een belangenvereniging

Gemeenschappelijke problemen brengen mensen bijeen. Die gemeenschappelijke problemen lagen vooral bij de afzet en het transport van de produkten, die de tuinders teelden.

Op 27 januari 1882 werd door "eenige vooraanstaande en ondernemende personen van Andijk" een bijeenkomst georganiseerd om met elkander te overleggen over het onderwerp: "Uitbreiding der verzending van aardappelen". Het leidde niet onmiddellijk tot een organisatie, maar wel tot een tweede vergadering die plaats vond op 6 februari 1882.
En het begon als een organisatie zonder naam.

Op 18 augustus 1883 werd dan definitief de "Vereeniging Akkerbouw" opgericht en kon er worden gewerkt aan een reglement en aan Koninklijke goedkeuring van de nu bestaande vereniging. Er werd ook een handelsmerk ingevoerd in de vorm van een driehoek met daarin een kapitaal letter A, doch dat werd nadien gewijzigd in een driehoek met een stip.
Dat is in een acte vastgelegd. Waarom een stip? vraagt men zich af. Er is destijds beweerd dat die stip Gods alziend oog zou symboliseren. Daar was dan dus de "Vereeniging tot Bevordering van de Landbouw en de Verzending", waar 45 leden toetraden, die elk ƒ 1,00 betaalden, waarmee de nieuwe vereniging beschikte over een werkkapitaal van ƒ 45,00. (jazeker: vijf en veertig gulden, goed gelezen).

Inventarisatie

Heel zinvol werd begonnen met het inventariseren van het areaal grond dat met aardappelen werd beteeld en met welke rassen. De uitkomst van die inventarisatie was 40 ha met 11 diverse rassen.
Daarvan was de "Berger gele" wel het belangrijkst.

Het is ons niet duidelijk of bij de verzending ook late aardappelen waren begrepen; de vroege in ieder geval werden verscheept in mei als het erg vroeg was en anders in juni. Er werd voor het transport gewerkt met manden als verpakkingsmateriaal, terwijl men later met zakken ging werken (steviger aardappelen). In augustus verminderde de aanvoer want dan waren de vroege aardappelen geoogst en was er weer aandacht nodig voor de oogst van de zaadteelt.
Late aardappelen werden in de herfst gerooid en het vervoer daarvan naar Amsterdam vond plaats in oktober en november.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk