Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 15-16

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (15-16)

Keuze van handelen

Voor de Andijkers was er wel keuze van handelen. Zij konden ofwel via Akkerbouw verkopen of verzenden naar Amsterdam of elders. Zij konden hun gewassen ook naar Broekerhaven brengen om daar te verkopen.

De Broekerhaven in vroegere jaren.
Schepen werden er geladen met tuinbouwproducten. Diezelfde schepen voerden ook mest en andere grondstoffen aan voor Akkerbouw, zoals hout en turfbalen.
Op de voorgrond ligt een tuindersschuit; het water ligt vol met afgehakt bloemkoolblad.

Nog een andere mogelijkheid was de produkten naar Grootebroek te brengen om daar te doen veilen en dat werd dan "spoorvaren" genoemd.
Van elk van die mogelijkheden werd wel gebruik gemaakt. De veiling "De Tuinbouw" stelde overigens het veilen in 1912 verplicht voor haar leden, maar de Andijker leden – en dat waren er nogal wat – voelden niets voor die verplichting en voldeden dus niet aan die veilplicht. Het bestuur van "De Tuinbouw" haalde dat lijntje dan ook maar niet te strak aan.

Nog een paar data van karakteristieke gebeurtenissen in de aardappelhandel: 1897 wordt overgeschakeld op levering van aardappelen naar gewicht.
Dan worden bascules aangeschaft om de produkten te wegen. In 1905 gaat men gezamenlijk aardappelbakken van formaat 70 bij 35 aankopen en die kosten zelf getimmerd 17 cent per stuk. Die bakken werden ook voor de bollentelers gebruikt. En in 1908 doet de aardappelkrat zijn intrede.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk