Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 21-22

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (21-22)

De notulen op de voet gevolgd

Akkerbouw heeft op velerlei gebied activiteiten ontplooid op de diverse terreinen van land- en tuinbouw. Het is niet goed mogelijk om die activiteiten historisch of thematisch te bundelen. Het laatste vooral niet omdat dan bepaalde activiteiten uit hun historisch verband worden gehaald en men zich daarbij gemakkelijk zou gaan verliezen in de verkeerde chronologische relaties.

Zo was er in 1890 een verzoek van een vereniging uit de Streek om gezamenlijk verbetering te trachten te brengen in de handel in erwten voor consumptie in de vorm van gemeenschappelijk opslaan en het kookmonsters nemen. Als men zich nu afvraagt waartoe dat diende dan vinden wij de vermelding dat erwten "pit" konden hebben en dan hard bleven.
Dat gold vooral erwten van "nieuw land", van gescheurd grasland. Ook de opmeting van het land kwam wel eens ter sprake. Zo moest bij de voorzitter van Akkerbouw 1887 berusten, de officiële roedemaat van de "Drechterlandsche roede".

De voorzitter van Akkerbouw was bewaarder van de officiële "roelat" van de Drechterlandsche roe. Er waren nog wel eens geschillen over de grootte van een perceel land.
Voor berekening van de oppervlakte gold: Een Drechterlandsche Roe van 3,94 meter was 650 roe per bunder (is een hectare). De Rijnlandsche Roe was 3,76 meter en 700 roe per bunder.

Daarna werd er gesproken over "roeden" en "oude roeden". Zo'n meeteenheid voor veldgebruik bevindt zich in de verzameling van "Oud-Andijk".

Er was ook een houthandelaar uit Zaandam die voorstelde om gezamenlijk een bos aan te kopen, waarvan hij dan de stammen zou afnemen. Akkerbouw zou dan de rest kunnen afnemen ten behoeve van zijn leden. Maar men nam ten aanzien daarvan een afwachtende houding aan.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk