Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 24-25

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (24-25)

Regionale proeftuin

In 1900 komt een poging aan de orde om in Enkhuizen een regionale proeftuin te stichten, waarop ook een kas voor groententeelt zou moeten komen.
Twee jaar later vernemen wij uit de boeken dat er ƒ 25,00 subsidie wordt verleend voor aanschaf van leermiddelen voor de landbouw-wintercursus.
Wij moeten wel even vermelden dat er enige weerstand was tegen deze subsidieverlening omdat de cursus alleen op "West" wordt gegeven.
Zo groot was Andijk!

Uit een verslag over groei- en kwaliteitsbeoordeling van aardappelrassen.

De uitkomst was als volgt:

Soort. In K.G.
per 10 pl.
op 24 Juni.
Per
10 planten
op 7 Juli.
Per
10 planten
op 22 Juli.
Bemerking.
Smaak en kleur
v. vleesch en groei.
groote kleine groote kleine groote kleine
Schotse muis 3.9 0.7 5.0 0.5 5.2 0.6 goed v. smaak,
geel – groei matig.
May Queen 3.0 0.7 4.3 0.3 6.4 0.5 Redelijk v. smaak
bijna wit – groei matig.
Atlanta 3.4 0.1 4.0 0.8 5.6 0.7 smaak goed – geel
groei matig.
Ringleader 4.2 0.7 4.2 0.8 4.8 1.1 smaak goed geel
groei heel best.
Juli muis 2.3 0.4 3.8 0.4 3.9 0.7 smaak redelijk -
geel, groei slecht.
Ashleaf 2.7 0.6 3.8 0.3 4.9 1.6 smaak redelijk -
geel, groei goed.
Non Plus Ultra 3.3 0.8 5.5 0.7 6.4 1.2 slecht v. smaak
wit, groei goed.
Koksianen 3.- 0.8 5.2 0.6 7.3 0.8 smaak slecht,
groei goed – wit.
Early Potato 2.8 0.6 4.5 0.5 4.8 1.1 smaak best – geel
groei matig.
Negenwekers 3.0 0.4 4.5 0.7 4.9 1.0 smaak slecht, wit
groei goed.
Ninety fold 3.2 0.7 4.8 0.3 6.4 0.6 smaak slecht, wit
groei goed.
Sharpes Victor 3.3 0.9 4.2 0.8 5.6 1.1 smaak goed – geel
groei goed.
Duke of York 3.0 0.8 4.7 0.7 6.4 0.6 smaak redelijk
bijna wit groei goed
Duke II 4.0 0.5 5.25 0.5 6.5 0.5 smaak slecht bijna
geel – groei goed.

Er worden ook proeven gedaan om doperwten langs rijshout te telen. Het Rijk verleent ƒ 50,00 subsidie.
De financiële positie van Akkerbouw was niet rooskleurig; er werd met een nadelig saldo afgesloten in dat boekjaar.
Wat betreft de resultaten van de proeftuin werd besloten deze te publiceren in de Enkhuizer Courant en het Westfriese weekblad en dat elk lid een gedrukt verslag zou worden toegezonden.

Uit een verslag over bemestingsproeven met tulpen.

De uitkomst was als volgt:

No. van bedden. SOORT
BEMESTING.
Opgezet 7½ K.G.
Pootgoed.

Gewicht
geoogste
Bollen.
BEMERKINGEN. Opgezet 8 K.G. Pootgoed.

Gewicht
geoogste Bollen
vorig jaar.
Kali ‑ Super ‑ Chili 15.6 K.G. In bed 4 en 6 kwam een klein stukje vuur voor.
Doordat het vuur laat op trad heeft het aan de groei niet geschaad.
De proef werd er niet door geschaad.
Het geheele veld groeide gelijk op en bleef lang groen, wat het gewicht der bollen en de zuiverheid der proef ten goede kwam.
Evenals het vorige jaar bleek de Super 't minst noodig. Kalizout was beide jaren ongunstig, zoo ook onbemest. Guano nu slecht, vorig jaar best.
15.25 K.G.
Kali – Super 13.8   " 15.2   "
Super – Chili 14.7   " 14.4   "
Chili Kali 14.4   " 16.1   "
Kali 14.6   " 15.4   "
Super 13.6   " 14.9   "
Chili 14.7   " 14.8   "
Onbemest 13.5   " 14.4   "
Trammest 15.1   " 14.8   "
10  Kali Zout %
20 ./.
13.6   " 14.55   "
11  Guano 13.4   " 15.25   "

Bemest werd
voor Kali ¾ K.G. P. Kali voor Guano 1 K.G.
voor Phosphaat 1 K.G. Super voor Kalizout ¾ K.G.
voor Stikstof ½ K.G. Chili voor Trammest 75 K.G.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk