Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 27-28

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (27-28)

Contacten

In 1905 begon Akkerbouw als bank te fungeren doordat steeds meer aankopen door de leden maar éénmaal per jaar werden betaald. Dat wordt kennelijk toch bezwaarlijk. Daarom wordt besloten dat de mensen die hun bedrijfsbenodigdheden kopen bij Akkerbouw voortaan twee maal 's jaars zullen betalen. Men wilde wel wat om zich heen zien en zich oriënteren op wat er elders gebeurde. Daarom werd de vergadering bijgewoond in Krasnapolsky te Amsterdam, waar besproken werd hoe tot federatief verband in de tuinbouw te komen.
Dat zou ook kunnen gelden voor aankoopverenigingen. Er kwam ook een vereniging tot stand onder de naam "Tonido"( Tot ons nut is dit opgericht).
Dat hing samen met enige ontevredenheid met de gang van zaken bij Akkerbouw onder jonge tuinders, die oud-cursisten waren van tuinbouw-wintercursussen. Zij namen zelf proeven op velerlei gebied. In de wandeling werden zij wel "Jong Turken" genoemd. Van een oppositiegroep werden deze jonge tuinders tot een werkgroep met een nuttige functie in de organisatie. Er is voorgesteld deze "Tonido" voor de proeven subsidie te verschaffen.
Later kwam een fusie tot stand tussen Akkerbouw en Tonido. Voorts werd door Akkerbouw een cursus georganiseerd in het repareren van manden. Er bestond voor die cursus veel belangstelling: 130 deelnemers. Het was trouwens niet voor het eerst dat zo'n cursus werd gehouden; eerder had het Nutsdepartement dat ook al gedaan.

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983, pagina 27-28.
De oude Boerenleenbank.
Dit was het schoolhuis van Meester Warnaar, die eerste opzichter was en eerste kassier; Akkerbouw leende overal geld; de bank had misschien niet altijd voldoende geld.

Akkerbouw werd lid van de Boerenleenbank om geld te kunnen lenen en er werd op verzoek meegewerkt met Tuinbouw-Grootebroek en de Hollandsche Maatschappij van Landbouw te Enkhuizen om de vaart ten noorden van het station te Bovenkarspel door te trekken ten behoeve van het vervoeren per schuit van aangevoerde mest.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk