Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 30-31

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (30-31)

Rattenbestrijding

Was er voordien niet zoveel vernomen over bestrijding van "ongedierte", in 1908 wordt vanuit de tuindersvereniging "Landsmans Belang" te Enkhuizen samenwerking gezocht voor bestrijding van ratten en mollen. Men wilde die bestrijding via het polderbestuur organiseren.
Zo zagen veilingen voor bloembollen er vroeger uit.In die tijd stelde het Rijk tegen 30 cent serum beschikbaar voor rattenbestrijding en werd voor de tuinders een vergif "mollendood" aangekocht. Toch was er ook al in die tijd wel bezwaar; er was iemand die vreesde dat de mollen zouden worden uitgeroeid.

Intussen werd Akkerbouw lid van de coöperatieve Vereniging "de Verenigde Tuinbouwers" te Amsterdam, die veilde in de markthallen aan de Marnixkade, waar groenten, snijbloemen en eieren werden aangevoerd - zij het niet allemaal door Akkerbouw.

En de Krelage Stichting te Haarlem verzocht om medewerking tot het oprichten van een gebouw ten dienste van de tuinbouw, waar tentoonstellingen, vergaderingen en beurzen zouden kunnen worden opgezet en georganiseerd.

Zo zagen veilingen voor bloembollen er vroeger uit. Duizenden manden met tulpen, grote en kleine partijen elke woensdag van juli tot in de herfst op de veiling bijeen.

Akkerbouw 25 jaar

Dan is het zover dat Akkerbouw haar 25-jarig bestaan kan gaan vieren met een boottocht naar Texel om daar een land- en tuinbouwtentoonstelling te bezoeken. Men gaar om 5 uur uit Enkhuizen, om 6.30 uur uit Medemblik, dan op Texel van Oudeschild met een rijtuig naar Den Burg. Fietsen gingen mee aan boord.
Op Texel hield commissionair Vos, die de Akkerbouw belangen in Amsterdam behartigde, een rede en overhandigde aan burgemeester Kooiman van Andijk ƒ 100,00 ter verdeling onder de armen van zijn gemeente.
Een andere vorm van informatie kwam van een lezing van Dr. Quanjer uit Wageningen over plantenziekten als bonenroest en kruiders in aardappelen.

In 1908 is er een verzoek om medewerking aan een tentoonstelling die in het daaraanvolgende jaar zal worden gehouden in Berlijn.
Duitsland is dan de grootste afnemer. Er wordt aan groenteteelt, zaadteelt, fruitteelt, boomkwekerij, bloemisterijen bloembollenteelt financiële steun toegezegd voor Akkerbouw.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk