Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 31-32

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (31-32)

Prijsvorming

In 1909 wordt Akkerbouw lid van de "vereniging tot onderzoek van plantenziekten" in Wageningen. Ook wordt in de vergaderingen aandacht besteed aan prijsvorming. Zo vinden de zaadtelers de berekening, van 2 pond per zak bij aflevering te veel. Ook wil men trachten verandering te brengen in de vervoerskosten omdat draaglonen worden berekend van uit de schuit in de pakhuizen bij de afnemende firma's.
Dan was er verder nog sprake van betalingen van "paardjesgeld" voor de tuinders, welk bedrag bij Sluis en Groot aan het personeel ten goede kwam. Dat was sleeploon.

In die jaren kwam de invoering van een land- en tuinbouw ongevallen- en ziektewet aan de orde. Dit vroeg om regelingen waarin men plaatselijk zou moeten voorzien en daarom vond er een gesprek plaats voor samenwerking op dit terrein met de Hollandsche Maatschappij van Landbouw te Enkhuizen.
Helemaal veilig was het in die jaren ook niet, getuige het verzoek van "Bloembollencultuur" om mee te betalen aan een vergoeding voor Rijksveldwachter De Groot, die diefstal van gewassen in het veld moest tegen gaan. Daaraan werd voldaan.

Baggeren of "modderen". De modderman begon 's morgens vroeg en stopte als hij zijn "pors" erop had en dat was dan zo ongeveer om twee uur.

Wij lezen over het baggeren van sloten en vaarten, wanneer er aan alle Andijker tuinders wordt verzocht geen "scherp" in het water te werpen in verband met het baggeren. Dat geeft gevaar bij het rooien van veldgewassen, die met bagger gemest zijn.
Aan het polderbestuur werd gevraagd het peil 5 centimeter te verlagen, waartoe handtekeningen van landgebruikers zouden worden verzameld. Daarop is echter afwijzend beschikt.
In 1910 deed men een verzoek uitgaan aan de notarissen om de "wijnkoop" bij verkopingen af te schaffen, in verband met drankmisbruik. Het voorstel ook het strijkgeld af te schaffen durfde men evenwel niet aan.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk