Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 32-33

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (32-33)

Werkloosheid

Het jaar 1910 was kennelijk geen probleemloos jaar. Al sedert vijf jaar was er aanzienlijke werkloosheid in land- en tuinbouw.
Cijfers daaromtrent waren eigenlijk niet bekend omdat werklozen niet werden geregistreerd en geen bepaalde uitkeringen genoten. Een verzoek van een Staatscommissie om informatie over de omvang van die werkloosheid moest door Akkerbouw nader worden bestudeerd. Daarom moest in Andijk de secretaris het zelf maar eens uitzoeken.
Om te komen tot betere opleiding voor de tuinbouw werd een Rijkstuinbouvvwinterschool voor benoorden het IJ in het leven geroepen te Alkmaar.
Daarvoor betaalden de leden van Akkerbouw per lid 2 cent voor aanloopkosten als bijdrage.
Voor de herfsttentoonstelling over tuinbouw in Hoorn was veel belangstelling uit Andijk, waaruit zich 46 inzenders meldden.

Al in 1912 is er gesproken over aanleg van een vaart en een weg van Andijk naar de Streek. Ook was er toen sprake van het aanleggen van een trambaan van de Streek via Andijk naar Wognum, waarvoor reeds ontwerpen waren gemaakt, maar waarmee men niet verder is gegaan.

Van Andijk naar de Streek

In 1911 werd Akkerbouw lid van de Nederlandsche Tuinbouwraad. Het jaar daarop vermeldden de notulen dat Tonido teeltproeven nam onder plat glas. In het jaar 1912 zou, een weg en vaart worden aangelegd van Andijk naar de Streek, een plan dat door de voorzitter van Akkerbouw wordt besproken met burgemeester Kooiman van Andijk en de architect uit de Streek, R. Zwagerman.
De verbinding wordt geprojecteerd langs de Reinder Hoeksloot oostzijde tot Kadijk en dan langs de Westervaart tot Grootebroek. Deze vaart zou 12 m breedte moeten hebben.
Er zouden 10 bruggen nodig zijn en het ging om 11 ha land dat door weg en vaart in beslag zou worden genomen. Het wordt besproken tussen Akkerbouw en de vereniging Vooruitgang, waarbij natuurlijk ook over de kosten werd gepraat.
De voorbereiding door het bureau van architect Zwagerman kostte samen ƒ 90,00.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk