Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 33-34

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (33-34)

Rijkstuinbouwwinterschool

Het ging intussen redelijk goed met de voorbereiding voor het stichten van de Rijkstuinbouwwinterschool, want reeds 50 verenigingen oefenden gezamenlijk veel aandrang uit op de regering die school tot stand te brengen.
Verder is de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij aan de orde, de zogenoemde HIJSM, wanneer de Vereniging tot afzet van groenten te Enkhuizen, samen met Akkerbouw, verzoekt om los- en laadplaatsen aan te leggen te Enkhuizen. Maar daarop wordt overigens afwijzend beschikt.

Er vindt inventarisatie plaats van de land- en tuinbouwbedrijven. Daarvan wil men weten: de oppervlakte van de verbouwde produkten en de hoeveelheid bedrijfsinventarissen. Het Rijk vergoedde de kosten van die inventarisatie.

Rijkstuinbouwschool te Hoorn.
Akkerbouw heeft zich ook beijverd voor het tuinbouwonderwijs. Om dat van de grond te krijgen is er veel vergaderd voor er resultaten waren. Akkerbouw heeft wel lesgeld betaald voor min vermogende leerlingen.

Tonido wilde in 1913 een warenhuis voor de groententeelt bouwen. De schippers vragen bij monde van Schuttevaer in Enkhuizen om medewerking om de buitenhaven en de kolk te Broekerhaven door uitbaggeren te verbeteren.
Ook wordt opnieuw gesproken over bijdragen voor tentoonstellingen wanneer die aandacht besteden aan land- en tuinbouw.

In 1914 komt in de vergadering in maart de fusie tussen Akkerbouw en Tonido ter sprake. Er wordt daartoe besloten en dan mogen ook de tuinders van Enkhuizen – Oosterdijk als leden toetreden.
Dan wordt Akkerbouw een coöperatie, wat voordien juridisch niet het geval was.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk