Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 35-36

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (35-36)

Koolzaad

Het blijkt dat de koolzaadteelt met moeilijkheden heeft te kampen omdat onvoldoende bestuiving plaats vindt. Dat wordt nader onderzocht door de Wageningse hoogleraar Prof. Ritsema Bos, in die jaren een zeer beroemd man op het gebied van de landbouwwetenschap. Er wordt dan geadviseerd bijenvolken tussen het koolzaad te plaatsen. Ook Sluis en Groot gaan daarbij meedoen zodat de kosten samen kunnen worden betaald. Nog vele jaren nadien worden in Andijk bijenkasten geplaatst, een subsidie van ƒ 1,00 per kast wordt verleend.

Veiling "Tuinbouw" stelt nu de veilplicht in. En er zijn moeilijkheden want nu mogen de Andijkers nog maar een jaar voortgaan met verzending naar Amsterdam, als zij althans daarom vragen.
Daaromtrent is in de vergadering koel en afwijzend gesproken omdat die verzendingen al 30 jaar aan de gang zijn en men is niet van plan daarmee nu op te houden. Daarom is de afspraak: wij zien wel wat er gebeurt. En er gebeurt niets.

De tuinbouwproducten uit deze streek werden veelal per spoor verder vervoerd. Aanvoer vond plaats op de "Tongen". Alle produkten werden los in de wagons gestort of gestapeld.

Heel vroege aardappelen/oorlog

Op 6 en 7 mei 1914 werden zes mandjes zeer vroege aardappelen naar Amsterdam gebracht. Deze brachten de eerste dag ƒ 3,00 op en de tweede dag ƒ 2,75 per mandje.

In augustus van dat jaar breekt dan de oorlog uit tussen Duitsland en Frankrijk en daarmee ontstaat er ook voor de tuinders een erg onzekere stemming met aanzienlijke vrees voor komende problemen ten aanzien van kunstmestvoorziening, afzet van produk ten, enz. En vooral de zaadteelt komt in de verdrukking. In november van dat jaar treedt Akkerbouw toe tot de Nederlandsche Oorlogsraad, die tot doel heeft herstel en behoud van de vrede.
Dat kost Akkerbouw ƒ 2,50!

In 1915 beweegt de tuinbouwraad zich op velerlei terrein van de tuinbouw en de handelsbelangen, de buitenlandse oogsten, de vooruitzichten voor de marktprijzen, enz. en zij bemiddelt bij verlofaan vragen voor dienstplichtige miliciëns en landweer mannen uit de tuinderssector. Dan wordt door Duitsland de uitvoer van kalizout stop gezet. Akkerbouw veiling "Tuinbouw" en Koopmansvereniging verzoeken tezamen de Directeur van de Landbouw de aardappel export naar Duitsland open te stellen.

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983, pagina 51.
Bij de storm van 1916 was de dijk ernstig beschadigd door het overslaande water. De binnenkant van de dijk was weggespoeld.
Het huis op de voorgrond was beschadigd door de grondverzakking. Inderhaast geslagen kistdammen werden opgeworpen tegen een volgende storm.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk