Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 40-41

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (40-41)

Teeltvergunningen in de eerste wereldoorlog

Er wordt door de regering een stelsel van teeltvergunningen van kracht, hetgeen ge- en verboden inhoudt en daarbij behoort ook dat de tuinbouw 25 procent en de landbouw 50 procent van de oppervlakte met voedingsgewassen moet gaan betelen.
De Andijkers voelen niets voor de regelingen van overheidswege en zij stellen het ministerie voor 35 procent van hun grond met voedingsgewassen te gaan betelen in ruil voor volledige verdere vrijheid van handelen. Die vrijheid wordt later grotendeels verleend. In maart werd een aanvraag ingediend voor turf en briketten voor velderspotten (theestoven).
Akkerbouw leende bedrijfskapitaal, onder andere bij de firma Rood en Zn. in Bovenkarspel tot totaal ƒ 75.000,00.

Cursussen

Er werd gewezen op de noodzaak schoolverlaters herhalingscursussen te laten volgen, waardoor zij beter zouden zijn voorbereid voor de tuinbouwwintercursussen.
Ook waren er plannen voor het opzetten van cursussen voor eenvoudig landbouwboekhoudkunde en een cursus in het gebruik en behandeling van motoren, maar deze laatste cursus kwam niet tot stand.

Zomertijd

Dan begint ook de discussie over het al dan niet invoeren van zomertijd. De tuinders vonden die zomertijd onvoordelig en ongewenst.
Akkerbouw wordt door de burgemeester benaderd om kennis te nemen van de landarbeiderswet inzake huizenbouw, maar beoordeling van die wet achtte men meer op de weg te liggen van de bouwvereniging.
En wat de bonensoorten betreft is de algemene opvatting dat er verbeteringen moesten komen, waartoe samenwerking ware te zoeken met verenigingen in de omgeving. Enkhuizen had een coöperatieve vereniging ter veredeling van tuinzaden.
Er ontstond enig rumoer over de proeftuin omdat sommigen vonden dat de tuin teveel kostte en het nut ervan twijfelachtig was te achten. De achtergrond hiervan was dat de tuinbaas Kaastra een omstreden figuur was, een idealist, links georiënteerd en geheelonthouder. Daar hadden sommigen moeite mee. Ook zijn vrijetijdsbesteding viel niet bij iedereen in de smaak, maar over zijn werk waren er geen aanmerkingen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk