Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 46-47

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (46-47)

Uitstel belastingbetaling

In januari 1923 wordt collectief uitstel van belastingbetaling aanhangig gemaakt bij het Ministerie en bij de ontvanger in overleg met de burgemeester. Daarop werd gunstig beschikt zodat tot 30 april renteloos uitstel werd verschaft, waarna 6 procent rente zou worden geheven. Van die gelegenheid maakten 90 leden gebruik. Het ging duidelijk slecht in land- en tuinbouw.
In het jaar 1922 is er voor ƒ 700.000,00 minder aan tuinbouwprodukten verkocht. De bloembollenteelt daarentegen had een goed jaar.

Een aardappelkrat met 25 kilo inhoud verdrong de zak en droeg bij tot verbetering van de kwaliteit van de aardappel. Akkerbouw leverde het krathout zodat men de kratten zelf kon timmeren.

Nu komen de aardappelkratten in gebruik.
Ook de waterschapslasten geven moeilijkheden in financiële zin; de schuldenlast is door watersnood en daarmee samenhangend dijksberstel opgelopen tot 12.000.000,00 gulden. Men meent dat het nodig is dat ook Noord-Holland bezuiden het Noordzeekanaal hieraan gaat meebetalen. De Kamer van Koophandel vraagt daarvoor steun. Het is in feite het oude verschijnsel van "Wie het water deert, die het water keert". En dat wordt niet billijk geacht.

Er kwam een voorstel ter tafel van de heer Roselaar uit Hoorn om ook voor vrouwen en meisjes een boekboudecursus te gaan geven en dat wordt dan ter kennisgeving aangenomen. Het jaar daarop echter wordt er steun verleend voor zo'n cursus.
En omdat de tijden niet rooskleurig waren werd aan 40 jaar Akkerbouw in alle stilte voorbijgegaan.

Einde verzending naar Amsterdam

In 1924 werd na 40 jaar de verzending van aardappelen naar Amsterdam helemaal stop gezet.
Aan Kleingouw werd voor ƒ 2.300,00 een schuur gebouwd. Maar al in december van 1924 worden de financiële omstandigheden voor land- en tuinbouw gunstig genoemd.
Soms vonden vergaderingen van Akkerbouwbestuur in alle vroegte plaats om geen bedrijfstijd te verliezen zoals op 8 mei 1925 om 6.30 uur in de morgen voor een extra bestelling van kunstmest en op 5 oktober om 6.00 uur in de ochtend vindt een bestuursvergadering plaats in verband met de inschrijving op Amsterdamse paardemest.
Er is overigens steeds veel belangstelling voor cursussen als bemestingsleer (55 opgaven) en boekhouding (46 deelnemers) en motorcursussen (72 cursisten).

De oude schuren van Akkerbouw aan het Kleingouw. Het was het domein van "ons aller Lolke Dijkstra". Wat is hier wat doorheen gegaan aan kunstmest, turfbalen, hout, bestrijdingsmiddelen, brandstof, enz. enz.!

In 1926 wil Wervershoof de overhaal Zwaagdijk – tussen de polders Vier Noorder Koggen en Het Grootslag – in stand houden en daar willen de Andijkers wel mee instemmen, al hebben zij er geen direct belang (meer) bij.
In dat jaar vervalt het recht op het tot dan gevoerde handelsmerk van de driehoek met stip en wordt besloten dit recht niet voor verlenging voor te dragen.
Een tweede schuur wordt gebouwd, nu voor ƒ 3.450,00. Met het hoofd van de Kuyperschool – de heer F. de Boer – wordt gezamenlijk een cyclostyle (copiëer-) apparaat gebruikt dat hijzelf ten behoeve van de NCRV gebruikt.
Het vergadervertrek van Akkerbouw is klein en daarmee wordt een rookverbod tijdens de bestuur- vergaderingen ingesteld.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk