Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 51-52

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (51-52)

Bezuinigen

In 1933 wordt door de voorzitter van Akkerbouw aandacht besteed aan de moeilijke omstandigheden in land- en tuinbouw en hij spreekt over bezuinigen, verminderen van exploitatiekosten, sanering en steunplannen. Er wordt op die bijeenkomgt ook een voorstel gedaan door G. de Vries en anderen om de raad te vragen om gratis kunstmest te doen verstrekken aan de zwakkere bedrijven, maar het wordt met 75 tegen 47 afgestemd.
Akkerbouw leverde tussen april 1931 en juli 1933 5.270.000 kilo kunstmest voor ƒ 239.932,65 aan de afdeling Domeinen in de Wieringermeer, die dan nog in het ontginningstadium verkeert.
Het is dan blijkbaar zo dat wanneer minder kunstmest wordt afgenomen er weer meer in de polder Het Grootslag wordt gebaggerd.
De firma Bultsma bezorgde de kunstmest voor Akkerbouw van Alkmaar voor ƒ 2,20 per ton. Van het Centraal Bureau werd afgenomen 4.270 ton, waarvan voor de Wieringermeer 3.190 ton en voor Akkerbouw 1.080 ton.

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983, pagina 51.
Het "beroemde" reisje van Akkerbouw in 1932 naar de Zuiderzeewerken, met 21 bussen.
Op de voorgrond belangstellende Bangerters, compleet met melkwagen.

Schulden

In oktober 1933 is 50 procent van de leden de schulden van 1932 nog niet te boven.
Dan wordt in 1935 de Kamer van Koophandel te Hoorn met opheffing bedreigd en Akkerbouw verleent morele steun om dit te verhinderen, maar geldelijke steun blijft uit. 50 Westfriese gemeenten vragen 10 cent per lid voor het behoud van de Kamer.

In 1936 vraagt de voorzitter meer saamhorigheid van de leden, minder verzet en daarmee meer steun aan de bestrijding van het facisme. De voorzitter heeft in die tijd een salaris van ƒ 400,00 dat tot ƒ 250,00 terug gaat en de secretaris ondergaat een teruggang van ƒ 2.180,00 naar ƒ 1.620,00.
Akkerbouw wil een cursus "bestrijding ziekten in bloembollen" organiseren, wanneer althans de afdeling bloembollencultuur dat nalaat. Doordat men met de byzondere teelten op Andijk (zaden) buiten de steunmaatregelen viel terwijl de Streek daarvan met vroege aardappelen wel kon profiteren werd er een brief gericht aan de Minister van Landbouw.
De Gemeente Grootebroek schreef over een eventueel aan te leggen weg tussen Andijk en Grootebroek.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk