Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 61-63

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (61-63)

En de toekomst

Achterom zien over een honderdjarig bestaan vraagt tevens een gedachte omtrent een toekomst. In de toekomstverwachtingen van Akkerbouw speelt de fusie van de groente- en fruitveilingen in Oostelijk West-Friesland een belangrijke rol. Deze concentratie heeft zeker consequenties voor de coöperatieve aan- en verkoopverenigingen in deze regio.
Doordat bij de bundeling van de groente- en fruitveilingen de fysieke produktenstromen zich gaan wijzigen, en daardoor ook de leden van de aan- en verkoopverenigingen zich op een andere -nieuwe- plaats gaan oriënteren zullen ook de bedrijfsbenodigdheden voor deze leden zich op andere plaatsen kunnen laten verhandelen. Om hier voor de regio in Oostelijk West-Friesland juist op in te spelen zullen de nu nog plaatselijk georiënteerde aan- en verkoopverenigingen zich moeten vinden in een samenwerkingsvorm om zodoende op deze verandering gezamenlijk in te kunnen spelen.
Deze samenwerking kan dan resulteren in een gezamenlijke aanpak van de afzet van de bedrijfs-behoeften voor hun leden bij deze nieuwe veiling.
De eerste stappen voor deze concentratie zijn alweer enige tijd geleden gezet en middels de onderhandelingen tot heden, hebben ze geleid tot principe-afspraken over deze concentratie tussen de coöperaties van "Het Grootslag" te Grootebroek, "De Bangert" te Zwaag, "Sint Lucas" te Hem, "Akkerbouw" te Andijk en de tuinbouwactiviteiten van de coöperatieve vereniging "Latuco" in het gebied van Oostelijk West-Friesland.
Deze principe-afspraken moeten op het moment van deze jubileumuitgave van "100 jaar Akkerbouw" nog verder worden uitgewerkt en door de algemene vergaderingen van de betreffende verenigingen worden goedgekeurd.
Deze ontwikkeling zal de navolgende mogelijkheden bieden: voor de leden de voordelen van het bijeen aantreffen van een compleet assortiment met een zo goed mogelijk gespecialiseerde kennis voor hun specifieke behoeften.
De leden hebben middels deze concentratie dan een centraal punt vlakbij hun veiling voor hun bedrijfsbenodigdheden. Voor de coöperaties betekent het dat er een centraal verkooppunt ontstaat ten opzichte van haar markt met behoud van de nu nog aanwezige lokale vestigingen.
"Samen sterk", een voor de coöperatieve organisatie vaak gehoorde slogan, zou in deze samenwerking dan ook weer goed tot uiting komen.

De schaalvergroting is zoals zo vaak een noodzaak door een aantal oorzaken.
In deze regio wordt zij mede veroorzaakt door de verkaveling van het gebied, welke ook de concentratie van de veilingen heeft veroorzaakt en daaraanvolgend lijkt de concentratie van de aan-en verkoopcoöperaties in deze regio een belangrijke stap tot veranderende structuren in de toelevering van de bedrijfsbenodigdheden van de tuinders in dit gebied.
De veranderingen, die op gang zijn gekomen, zullen zeker de toekomst van de nu honderdjarige Akkerbouw bepalen.
Honderd jaar lijkt een lange tijd, waarin de wereld meer veranderde dan in vele honderden jaren voordien. In dat veranderde beeld is alles om ons heen meegegaan met de wijzigingen, die geweldig ingrijpend zijn geweest op allerlei terrein: opvattingen, begrippen, activiteiten, taken, het gehele milieu van onze samenleving. Wat was begonnen in verband met gemeenschappelijke problemen van een groep wijzigde zich in de loop van de jaren in sterke mate in aanpassing aan veranderde behoeften.
De problemen van weleer werden opgelost; andere zijn gekomen. De functie van Akkerbouw in de agrarische gemeenschap is in de loop van de jaren van groot belang geweest. Daarbij kort stil te staan aan het einde van een honderdjarig bestaan is een goede zaak.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk