Kistemaker

Thuis » Boeken » Al deze Stenen voor Sparen en Lenen » Voorwoord » Pagina 5

Voorwoord

Rabo rondt discussie over coöperatie af

Met deze kop opent Het Financieele Dagblad op de dag dat ik het voorwoord schrijf voor dit boek over de honderdjarige historie van Rabobank Westfriesland-Oost. Dat discussies binnen de Rabobankorganisatie uitgebreid worden behandeld in dit vooraanstaande dagblad onderstreept hoe de Rabobank zich in de loop van haar bestaan heeft ontwikkeld van een kredietcoöperatie met voornamelijk lokale betekenis naar een brede financiële dienstverlener van nationaal en internationaal belang. En bij deze ontwikkeling is de coöperatieve grondslag behouden gebleven, zoals de boven aangehaalde krantenkop al aangeeft.
Het is terugkijkend bepaald zeer bijzonder te noemen dat de ideeën van Raiffeisen 100 jaar geleden in brede kring in Nederland zo sterk zijn aangeslagen. Niet alleen Rabobank Westfriesland-Oost viert in deze tijd haar eeuwfeest, maar met ons een groot aantal collega Rabobanken. En mogelijk nog meer bijzonder is dat deze ideeën 100 jaar lang hun waarde hebben bewezen en nog steeds weten te bewijzen. Uiteraard niet zonder de noodzakelijke aanpassingen aan de veranderende tijden. In de voorbije honderd jaar heeft de bank zich in vele verschijningsvormen gemanifesteerd.

Het doel dat het Bestuur van de bank voor ogen stond bij dit jubileumboek is om bovengenoemde ontwikkelingen speciaal voor Rabobank Westfriesland-Oost zichtbaar te maken. Dat dit bepaald geen eenvoudige opgave was, wordt duidelijk wanneer men de wordingsgeschiedenis van de bank in ogenschouw neemt.
De bank is ontstaan uit een fusie van vijf kleinere Rabobanken en ze bestrijkt een werkgebied van vier gemeenten en negen dorpen. En als men verder terugkijkt hebben er in deze negen dorpen zelfs tien Raiffeisen- of Boerenleenbanken gefunctioneerd.
Dit boek gaat dus niet over de gang van zaken bij één bank, maar over die bij een veelvoud van banken.

Dat het is gelukt de historie van onze bank op deze wijze op papier te krijgen, danken we aan Hans Moolenbel die als Communicatie- en P.R. adviseur van Rabobank Nederland bij uitstek in staat was de lezer door de geschiedenis van de bank te leiden. Vanaf het ontstaan in 1898 tot aan de dag van vandaag.
Met veel gevoel voor detail, maar zonder de grote lijnen uit het oog te verliezen. De coöperatieve bank wordt zichtbaar als vereniging, als bankbedrijf en zeker ook als wezenlijk onderdeel van de plaatselijke gemeenschappen in oostelijk Westfriesland.
De ontwikkeling van een agrarische kredietinstelling via “de bank voor iedereen” naar “de bank waar de mens centraal staat” wordt helder weergegeven. De weergave van de geschiedenis van onze bank door Hans Moolenbel beantwoordt dan ook ten volle aan de wens van het Bestuur van de bank om deze geschiedenis voor het nageslacht vast te leggen en een beeld te geven van het ontstaan van deze Rabobank en haar betekenis voor de ontwikkeling van dit gebied.

Andijk, november 1997

Drs. P.Th.M. Mol RA
Voorzitter van het Bestuur
van de Coöperatieve Rabobank
Westfriesland-Oost

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk