Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1840 - 1845

1840 - 1845

Verkeer:
9.1.1840: Politieverordening tegen schrikken van paarden (klapperende zeilen).

Geboorten:
1840:

Ned. Herv: Rooms Katholiek:
geboren 46 16 samen 62
gestorven 22 8 samen 30
geboorteoverschot 32

Regenjaar:
1841: Regenjaar.

Bemaling:
1843: 13 molens in het Grootslag.
"Dijk en molenmaat" veranderd in "Kadaster".
Molenkolk, sluis en molens veranderd.
Nu schuine vijzels, Aannemer P. Schuurman voor ƒ 6.844,76. Ombouw 5 molens door G. Hos ƒ 21.937,50.
Proef met horizontaal scheprad was mislukking.

"Armenzorg":
1843: 't Nut koopt voor 30 gld. katoen voor hemden.
"Roomsen zowel als Hervormden bedacht"!

Spaarbank:
1843:
1844:

1846: Oprichting Nutsspaarbank Andijk-Wervershoof.
rente 4%. ingeschreven ƒ 1378,30½
zuivere winst ƒ 12,77 teruggevraagd ƒ 75,-
Inbreng ƒ 1833,65, opvraag ƒ 981,50 zuivere winst ƒ 73,96.

Strenge winter:
1844:

Strenge winter: 13 Maart 9° Fahrenheit.
14 Maart 6° Fahrenheit

Armenzorg:
Steun aan armen door het Nut: katoen en garen voor hemden: Andijk 35, Wervershoof 18 stuks.

Mazereeuwers:
1845: Mazereeuwers scheiden zich van de kerk af.

Raadhuis:
1845: Nieuw raadhuis gebouwd, achter Buurtjeskerk.
(voorheen gemeenteraadsvergadering in de Krimper.)
18/9: Dirk Groot burgemeester, rijke boer, hoogstaangeslagene was "assessor" = wethouder.

Zaadhandel:
1845: Zaadhandel P. Rood te Andijk opgericht. (Rooms.)


© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk