Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1846 - 1848

1846 - 1848

Spaarbank:
1846: Nutsspaarbank ± 100 deelnemers
Inbreng 1833,65, Opvraag 981,50
Zuivere winst 93,76.-

Geref. Kerk:
1846:
Geref. Kerktotaal

26 mannen
19 vrouwen
54 kinderen
99 "zielen"

Aardappelziekte:
1846: Aardappelziekte, hier van weinig belang, vanwege de veehouderij. Uitbreiding aardappelteelt eerst later ± 1860.

Hongerjaar:
1847: Hongerjaar. Op Keern te Zwaag de herberg: "Wie weet nog hoe" gebouwd. Longziekte onder het vee: geen melk, dus geen inkomsten voor de boeren.

Emigratie:
19.7.1847: C. Korting, onderwijzer, leest op 't Nut over Landverhuizing: "waarom vroeger niet en nu zoveel? Moet zij gekeerd of bevorderd worden?"

Herhalingsschool:
1.11.1847: Herhalingsschool opgericht door 't Nut.
1e jaar 27 leerlingen.

Landverkoop:
1846: "Bullestiek", land verkocht. ruim 2 HA. ƒ 1300,-.

Geref. Kerk:
6.6.1848: Ds. J.T. Bijzitter van Medemblik bevestigd te Andijk. Tractement ƒ 450,- Hier tot 1852.
Was soldaat-arbeider-dominee art.8. naar Koudum.

Geref. Kerk:
10.11.1848: "Kooilui" als lid v.d. Geref. Kerk geschrapt.
6.6.1848: intrede Ds. Jan Tiesses Bijzitter. (art. 8)

Geref. Kerk:
10.11.1848: Heel getal leden uit de Geref. Kerk naar "Kooilieden" en "Masereeuwers".

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk