Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1849 - 1859

1849 - 1859

Inwonertal:

Ned. Herv.

R.K.

Afge-
sch.

Mase-
reeuw

geen

totaal:

leden

"zielen"

1849
1852
1856
1857
1858

737
-
784
-
-

1120
1399
1212
1243
1242

381
403
?
428
424

± 200
162
85 bel
259
269

?
?
?
70
65

190
105
?
?
203

1740
-
-
-
2003

Spaarbank:
5.2.1849: Nutsspaarbank had in 1848 150 inleggers,
"waarbij 'dienstboden', die 50-90 gld. hebben ingelegd."

Opkomst landbouw:
± 1850: Geleidelijke omschakeling van veeteelt naar landbouw 1848-1852 Haarlemmermeer.

Naai- en breischool:
8.12.1851: Oprichting door 't Nut van "Naai- en Breischool" voor behoeftige meisjes, met bestuur en bestuurderessen. In 1852 van Andijk 24, van Wervershoof 32 meisjes, totaal 56 leerlingen.

Herhalingsschool:
19.9.1853: Gemeenteraad geeft ƒ 25,- subsidie voor herhalingsschool.

Hoge landprijzen:
1853: Koop- en huurwaarde van landerijen ontzettend geklommen. Landbouwtentoonstelling in te Enkhuizen.

Landbouw:
1855: Landbouwtentoonstelling in Oosterkerk te Hoorn.

Zaadhandel:
1855: Nanne Groot † pionier zaadhandel.

Geref. Kerk:
1857-1861: Candidaat Vos. (zie R. Prins: 75 jarig bestaan Geref. Kerk.)

Emigratie:
1857: D.M. Oliekooper leest op 't Nut "Acht vragen aan de landverhuizer Schaap te Grandhaven".

Ned. Herv. Kerk. Dominee afgezet:
1858: Ds. P.E. van der Zee (± 55) afgezet; was hier vanaf 1829. Vertrokken naar Amsterdam.
1859 volgt Ds. A.W. van Campen, van Opperdoes waar hij v.a. 1847 was. Eerder hulppredikant te Colijnsplaat, Z.

Burgemeester:
15.12.1859: Eervol ontslag aan Dirk Groot.
1859: Reinder Kooijman wordt burgemeester.

"Geneesheer":
20.6.1859: R. Stolp (1868 naar Harenkarspel, opvolger van Leendert Boogaard, chirurgijn), geneesheer, vertrokken naar Zuidscharwoude, volgt Pieter Hammes, 13.9.1859 op Nutsvergadering.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk