Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1896 - 1906

1896 - 1906

Westerschool:
7.1896: Juffrouw Statema onderwijzeres, Juli 1921 jubileum. Toespraak Mr. Bron. 's avonds fanfare.

Geref. School:
1896: Everhardus Gerardus Broekstra van Delfzijl x 1900 Neeltje Visser Cd. Volgt K. van der Wal.

Jaarwedden:
26.11.1897: Jaarwedden van burgemeester/secretaris en ontvanger verhoogd.

"Inmaakfabriek":
6.1.1898: Voorstel van T. Ypma en W. Jonker voor oprichting van een Coöperatieve "inmaakfabriek" (werd een mislukking.)

Wagendienst:
1.5.1898: Wagendienst C. Impeta Medemblik krijgt ƒ 100,- subsidie van gemeente Andijk.
(1899 ƒ 250,-)

"Floralia":
4.10.1898: Voorstel van Willem Singer Jkz. voor een "Floralia" bloemententoonstelling naar voorbeeld van Venhuizen. 27.1.1899 opnieuw aan de orde, 28.2.1899 niet aangenomen, pas 13.12.1905 totstand gekomen.

Telefoon:
1898: Verzoek om telefoonkantoor afgewezen. Kostte ƒ 200,- p. jaar.

Geneesheer:
24.2.1902: Op Nutsvergadering aanwezig Dr. J.A.L. Heenk, (vanaf 1.7.1901 hier).

Wagendienst:
21.11.1902: Wagendienst R. van Baar, -1903.

"Meiboom":
1900: Dirk Smit, herbergier (eerder bakker) in de Meiboom, na Hein Kollis.

Secretaris:
15.12.1902: Dirk Kooiman secretaris: ƒ 450,- en vrije woning.

Tulpenteelt:
1900: 1e groene veiling van tulpen: W. Kooiman PPz.

Wegverlichting:
1901: "Commissie voor wegverlichting" krijgt subsidie ƒ 2,- per lantaarn, over 1901 ƒ 144,40.

Boerenleenbank:
22.12.1904: Voorstel A. Warnaar, hoofd Middenschool: oprichting Boerenleenbank, 26.2.1905 aangenomen. Voorlichter C. Posch te Nibbixwoud.

Secretarie:
1903: Gemeentesecretarie gebouwd naast woning burgemeester P. Kooijman Rz., aannemer C. Botman, ƒ 4360,- (1979 gesloopt).

Gemeentesecretaris:
16.2.1905: C. Klomp uit Nijkerk gemeentesecretaris, geh. met Jantje Verschuur.

25.11.1904: Uitbreiding wagendienst. Woensdag ook naar Enkhuizen, 1906 gestopt.

Geref. Kerk:
1905: Geref. Kerkgebouw uitgebreid met "vleugel" aan de oostkant. Oude houten pastorie afgebroken en nieuwe iets oostelijker gebouwd. Aannemer C. Gutter.
In de kerk nu 650 zitplaatsen (verhuizing.)

Westerschool:
1905: Oude Westerschool gesloopt, om plaats te maken voor kaasfabriek. (Werner, 101)

Drinkwater:
24.8.1905: Regenwaterbakken bij de 3 openbare scholen.

Bemaling:
21.5.1906: Alle wind-watermolens nu gesloopt.

Tulpenteelt:
25.5.1906: Afd. Andijk van "Bloembollencultuur" gesticht.

Ned. Herv. Kerk:
5.1906: Ds. Coolhaas van der Woude † (65) hier * 25.5.xx volgt Ds. H. de Jonge -1912.

Nutsbibliotheek:
10.12.1906: 't Nut geeft ƒ 100,- voor een bibliotheek. Commissie benoemd: "betere aansluiting bij het wereldverkeer".

19.4.1907: 2828 inwoners.

Bemaling:
1907: Stoomgemaal Broekerhaven gebouwd. ƒ 87.850,-.

Drinkwater:
21.10.1907: Regenwater uit bak Middenschool 1 cent per emmer.

Akkerbouw:
1906: Bestuursleden reizen naar Duitsland voor export van "Juliamuizen". C. Rood Dz. als tolk. 50 wagons naar Essen en Keulen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk