Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1907 - 1917

1907 - 1917

Akkerbouw:
1908: Akkerbouw 25 jaar bestaan: excursie naar Land- en Tuinbouwtentoonstelling op Texel: 250 personen.

Geref. School:
1907: Nijs Teekens uit Bodegraven H.d.S. na E.G. Broekstra.
1908: Gerrit Meijer onderwijzer, geh. met Martje Hazekamp.

Motordienst:
1908-1911: Motorbootdienst P. Brouwer Ez.

Bemesting:
1908: Proeven met "elektrische bemesting" lopen op niets uit! W. Kooiman PPz. "TONIDO" opgericht.

Notaris:
1.1.1910: Notaris Jan van Bommel [] (71) eigen graf.
27.4.1910: Notaris Jan Wagemaker nieuw lid van 't Nut.

"Redding":
± 1910: Poging om man van het zeeijs te redden ... was zeearend!

't Nut van 't Algemeen:
18.10.1910: 't Nut 75 jaar bestaan. Feest in de Krimper.

Posterijen:
1910: Jan Dol vraagt ontslag als kantoorhouder, volgt Jb. de Haas -1919.

Geref. Kerk:
15.10.1911: 75 jarig bestaan van de Geref. Kerk. Gedenkboekje door Roelof Prins, kerkarchivaris.

Esperanto:
9.11.1911: Nutsvergadering: Teun Molen wil cursus Esperanto!

Tuinbouw:
1911: Bijzonder goed jaar voor de tuinbouw!

Ned. Herv. Kerk:
25.10.1912: Ds. H. de Jonge vertrokken naar Kinswerd.
10.10.1913: Ds. J. Deetman.
26.4.1914: Ds. J. Deetman vertrokken naar Oostwoud.
11.1914: Ds. Douwe Faber 1918 vertrokken naar Tilburg. 1966 † te Arnhem (88).

Oosterkerkhof:
1914: 1e dode op Oosterbegraafplaats begraven. (Werner, 128)

Geref. School:
8.5.1913: "Onvrede" in de Geref. Kerk. Schoolstrijd: 1 of 2 scholen. Jacob Kooiman Pz. contra Gerrit Prins Jbz. 28.7.1915 verzoening (met Ds. van Schelven en Ds. Breukelaar als arbiters), resultaat: 2 scholen. Met hulp van Geref. onder 't Kruis.

Tuinzaden:
1915: Audientie bij de Minister om 530.000 kilo tuinzaden kwijt te raken. (D. Molen)

Openbare school:
26.11.1915: Nieuw lid van 't Nut: K. Bron, hoofd Middenschool
9.10.1922 bedankt als lid.

1914: Akkerbouw en Tonido gefuseerd.
"Tot ons nut is deze opgericht" wordt: TONIDO.

Januaristorm:
13.1.1916: Plaatsenverhuizing in de Geref. Kerk, brengt ƒ 2247,- op. Volgt Stormnacht!

Bemaling:
4.1.1916: Dieselgemaal 250 PK. kan 250 M³ per minuut uitslaan, kosten ƒ 60.000,-.

Herstelwerk:
1916: Kistdam op de dijk 7,5 KM. Kost ± ƒ 18.000,-.
Kosten zandspuiten om dijkgracht te dichten 371.600 M³ zand ƒ 581.000.- aannemer L. Volker Az. te Sliedrecht.

Akkerbouw:
1917: Jb. Tensen Wz. bedankt als bestuurslid na 34 jaar! (Slechts 2x een vergadering verzuimd.) Erelid.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk