Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1917 - 1919

1917 - 1919

Motorboot:
2.5.1917: Plannen voor aankoop motorboot door de gemeente. Event. dienst op Enkhuizen en Hoogkarspel.

Antimilitairisme:
15.1.1917: Ds. N.J.C. Schermerhorn met zijn toneelstuk "Ondergang" in "de nieuwe Aanleg".
"Offeren wij ons penningske om de gezinnen van dienstweigeraars te steunen" (notulen Nut).

Dijkgracht dicht:
10.5.1917: Dijkgracht wordt dichtgespoten vanaf West (L. Volker Az.)

Gemeentesecretaris:
29.10.1917: Nieuw lid van 't Nut: F. Taberings, (21.3.1919 vertrokken) gemeentesecretaris, (na C. Klomp)

Wegenplan:
23.4.1917: Wegenplan in de gemeenteraad.

Nut van 't Algemeen:
26.12.1917 A. Warnaar wil niet meer in bestuur van 't Nut (bestuur te rood?) volgt P. de Boer.

Sanitair:
10.5.1917: Privaten boven water verboden.

Winkelsluiting:
25.6.1917: Winkelsluiting om 8 uur n.m.

Spaanse Griep:
Juli 1918 - Mei 1919: Spaanse Griep. Verscheidene jonge mannen van ± 30 jaar overleden. 600 zieken! (in Nederland 19.050 doden)

Wegenplan:
22.10.1917: "Grote" wegenplan aangenomen. Kosten ƒ 400.000,- K. Tensen Dz. wethouder.

Geref. Kerk:
1918: Doventelefoon in de Geref. Kerk.

Akkerbouw:
1918: Eerste "trammest" van de Amsterdamse Rijtuig Maatschappij (250) paarden).

Nieuwe wegen:
7.4.1919: Vergadering van Hoofdingelanden van Drechterland. Besloten tot maken van een weg vanaf de dijk ongeveer bij de Bangert langs Kleingouw tot Kerkepad, met toewegen naar de dijk en met 25 bruggen. Dijkgraaf en Heemraden adviseren niet aan te nemen, maar jaarlijkse subsidie van ƒ 750,- (!) voor onderhoud die wegen ... waartoe besloten.

Burgemeester:
24.4.1919: P. Groot Jnz. burgemeester van Andijk.

Secretaris:
18.2.1919: P. de Boer secretaris.

Electricificatie:
6.6.1919: Electrisch licht (+ kracht) op Andijk!
(1 lichtpunt gratis.)

Ned. Herv. Kerk:
1919: Ds. Sjoerd de Walle, pred. aan de Oosterdijk, met emeritaat. (was invalide.) vacant.

Wegenplan:
20.6.1919: Wegenplan definitief vastgesteld!

Electrisch licht:
31.7.1919: Gemeentegebouwen krijgen electrisch licht.

Nut v. 't Algemeen:
15.12.1919: P. de Boer, gemeentesecretaris, penningmeester van 't Nut, in plaats van oud-burgemeester P. Kooijman Rz. (zijn schoonvader) 1921 nieuw huis aan Kleingouw.

Gem. el. bedrijf:
8.8.1919: Gemeentelijk electriciteitsbedrijf opgericht.

Geref. Kerk:
4.9.1919:Predikantstractement verhoogd tot ƒ 2750,- en vrij wonen en ƒ 35,- per kind.
1919: Electrisch licht in Geref. Kerk "in beginsel aangenomen". In praktijk pas 1927.

Wegenplan:
26.9.1919: Kosten wegenplan bijgesteld tot ƒ 700.000,-.

O.L. School:
19.11.1919: Plan nieuwe Oosterschool op land van S. Koolhaas.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact