Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1922 - 1926

1922 - 1926

Gemeenteraad:
1.2.1922: 1e vergadering in het nieuwe raadhuis.

Woningbouw:
4.1922: Verkeer langs de Dijkweg tussen Hoekweg en Middenweg gestremd, wegens verplaatsing van woon- en winkelhuis P. Bootsman.

Werkloosheid:
1.2.1922: Maatregelen tegen werkloosheid, budget: ƒ 500,-!

Motordienst:
4.1922: Gemeente motorbootdienst opgeheven.

Typhus:
3.1922: Typhusgevallen o.a. bij Jb Prins Jzn in de Kathoek, lezing over inenting door Dr. Alderhof.

Woningbouw:
eind 1922: Meeste huizen verplaatst, snelle uitbreiding tot "crisis" ± 1930.

Autobusdienst:
1.2.1922: Plannen voor autobusdienst n. Enkhuizen en Hoogkarspel. (Gebr. Kors)

Verkiezing:
1.7.1922: Bij verkiezing 790 links, 706 rechts = 1496.

14.12.1922: Plan motorboot te verkopen, autodienst rendeert goed!

Geref. Kerk:
12.1923: Geref. Kerk ontvangt legaat van Jb Sluijs Jzn. ƒ 2000,- (kinderloos †)

Kermis:
27.12.1922: Kermis wordt afgeschaft met 2 tegen 3 stemmen.

Dijkwerken:
13.12.1922: Verkoping materiaal fa. D. Zwaan en de Geus v/d Heuvel.

Betontrappen:
8.11.1922: Plan voor 19 betontrappen in werkverschaffing: ƒ 6110,-.
12.1922: Conflict burgemeester Groot contra werkelozen.

Bemaling:
1.12.1923: Houterpolder (Hoogkarspel) in bemaling genomen door het Grootslag. Gevolg: kroosplaag! voorheen kroosvrij.

Ned. Herv. Kerk:
1923: Oude pastorie zg. "glazen paleis" gesloopt. (Werner, 78)

Akkerbouw:
1924: Bouw van pakhuis aan Kleingouw aanbesteed. Akkerbouw.

22.3.1923: Nog ± 100 werkelozen "stempelen".

Wegenonderhoud:
8.4.1924: Andijk ontvangt 90% van de kosten van onderhoud basaltwegen, 5850 M.
("subsidie 1919 inderdaad te laag.")

Gemeenteraad:
4.9.1923: 11 leden

28.12.1823: Verzoek PWN waterleiding afgewezen: regenbakken genoeg!

Ophaaldienst:
1.8.1924: Gemeente-belasting-ophaaldienst ingesteld. Jacob Broer Dz. in April 1925 400 klanten.

Oosterschool O.L.S.:
1.6.1924: Meester J. Drijver naar Oosthuizen. 4.1943 † te Amsterdam.

Geref. Kerk:
12.1924: Helena Conmou, echtgen. v. Ds. C. van Dorp †. (64) rheuma.

Akkerbouw:
1924: Verzending van aardappelen stopgezet: Alleen aankoopcooperatie.

Sirene:
11.2.1925: 1e sirene op Raadhuis Kleingouw: "koffiemolen", tijdsein. "gedempte spoorfluit". ƒ 800,-.

Inwoners:
1.1.1925: 3454 inwoners.

Westerschool:
21.12.1925: Meester J. Roele, van Amsterdam nu lid v. 't Nut. volgt P. van Arum -1930.

Zomertijd:
5.6.1925: Invoering zomertijd, veel tegenzin.

Vroedvrouw:
30.6.1925: Van Alkmaar, Mej. T. Mink gemeente vroedvrouw, tot Juli 1926. (v/h. A. Kelder-Molenaar.)

Jubileum Ds. Heenk:
1+2.7.1925: Jubileum Ds. Heenk, met 3 fanfarecorpsen!

Geref. Kerk:
1925: Nieuwbouw kerkeraadskamer, catechesatie- en verenigingslokaal achter Geref. Kerk, kosten: ƒ 11.570,-.

Waterleiding:
25.9.1925: "In beginsel" besloten tot aanleg waterleiding.

Meekrapstoof:
10.1925: Meekrapstoof van C. Smit Dz. (malerij) aan Leo Kors als autobusgarage.

Privaten:
na 1.1.1926: Geen privaten meer boven sloten.

Vroedvrouw:
7.1926: Mej. T. Mink vertrokken, volgt H.M. van Kooten, van Amsterdam.

Middenstandstentoonstelling:
23-26.3.1926: 1e Andijker Handels Tentoonstelling, organisator Cohen, in tent bij de Meiboom 400 M².

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk