Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1929 - 1932

1929 -1932

Allerzielen:
27.12.1929: Opvoering van "Allerzielen" verboden, kwetsend voor R.K.

Waterleiding:
26.4.1929: Verordening: "alle daarvoor in aanmerling komende huizen moeten voorzien worden van waterleiding".

Idenburgschool:
1929: Bouw nieuwe school, ƒ 42.000,- excl. grond.
20.10.1930: "1e steen" gelegd door Gerrit Prins Jbz. (hoofd J. van Tilburg.)
29.3.1931: Opening v.d. "school met de bijbel" (later "Idenburgschool".)
10.1931: Meester J. Bol naar Alfen aan de Rijn, Ulo.

Kamerverkiezing:
1929: 889 stemmen rechts, 868 links.

"Cultura":
23.12.1929: Kl. Burger vraagt in 't Nut "eigen gebouw".
"Taverne" kan niet meer in de Westerschool zingen.
27.1.1930: Leden van "Taverne" hebben voor ƒ 1875,- renteloze  aandelen geplaatst voor eigen gebouw, dat ƒ 4000,- moet kosten.

Westerschool:
13.2.1930: Boelhuis meester J. Boele, vertrekt naar Indië.
Volgt P. van Arum -1935.

Posterijen:
20.3.1930: Willem de Haas †, weduwe Y. de Haas-Luyt blijft kantoorhoudster.

Oosterschool:
6.1930: Gemeente Andijk door "de Kroon" in 't gelijk gesteld in kwestie-van Vliet, hij is ontslagen (zie 1928).
Volgt J. Kok.

Omnibussen:
1930: Leo Kors naar Heemstede, volgt "WACO" -1943.

Folklore:
1.5.1930: Wed. C. Jongejeugd 25 jaar "hulleplooister".

Middenschool:
22.5.1930: Afbraak oude Middenschool brengt ƒ 1060,04 op.

Sportterrein:
22.5.1930: Aanleg 3 sportterreinen bij de scholen.

Geref. Kerk:
3.9.1930: Geref. Kerk in gebruik genomen.
"feestgave" van 28 "broeders" ƒ 21.9000,-
31.8.1930: Laatste dienst in oude kerk.

Rederijkers:
10.1930: Jubileum rederijkersvereniging "de Hoop".
Uitvoering van "Pro Domo" door van Riemsdijk.

Inwonertal:
1.1.1931: Andijk 1543 HA. 4192 inwoners.

Geelkerken:
18.2.1931: Lezing door Ds. Geelkerken: "Wereldcrisis en Christenzijn".

Centr. verwarming:
3.7.1931: Centr. verwarming in Ooster- en Westerschool. ƒ 7000,-.

Ned. Herv. Kerk:
28.3.1931:

6.9.1931: Ds. H. Brink naar Nieuwveen: "Vrees niet, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn". 2 Kon.6:16
Intrede Ds. H. Bax van Nieuw Beerta -1940.
300 "belangstellenden". 11.11.1931 lid van 't Nut.

Salarisverlaging:
22.11.1931: Salarisverlaging van ambtenaren. Ged. Staten tegen.

Dijkwacht:
8.1932: Bedankje aan dijkwacht. Met ingang van 1 Okt. eervol ontslag. (na afsluitdijk niet meer nodig).

Idenburgschool:
1.2.1932: Installatie meester Rinse van der Ploeg - 1948 naar Kollum.

Afsluitdijk:
1932: Afsluitdijk voltooid.

H.V. Kerk:
7.10.1932: Ds. Jacob Diepersloot naar Leeuwarden. 1945 naar Assen Ned. Herv.
Volgt Ds. K.H. Kroon.

Werklozen:
1933: Werklozen komen "diepspitten".

Inwonertal:
1934: 4330 inwoners. Dieptepunt crisis, inzameling kleding en levensmiddelen.

Akkerbouw:
1932: 50-jarig bestaan Akkerbouw: excursie naar Zuiderzeewerken bij Wieringen: 22 autobussen, 532 personen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk