Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1933 - 1939

1933 - 1939

Werklozen:
9.3.1933: 300 werklozen in de werkverschaffing, steunuitkering maximaal ƒ 5,- per week.

"de Tent":
1934: De Tent wordt jeugdherberg.

Paratyphus:
1933: Paratyphus in de Kathoek, gezin Jb. Prins Jnz.

Weg en vaart naar Grootebroek:
1.3.1934: Plannen voor weg en vaart naar Grootebroek, werkobject voor de vele werklozen.

Salarissen:
29.11.1934: Salarissen burgemeester en secretaris teruggebracht volgens schrijven Ged. St.

"Ouden van dagen":
21.5.1935: J.H. Kaastra stelt autotocht voor ouden van dagen voor: aangenomen! Samenwerking Nut en "Staatspensioen".

Wethouder:
3.9.1935: Tjade Groot wethouder met hulp SDAP.

Westerschool:
17.10.1935: Meester W.C. Speets nieuw lid van 't Nut -1946

Inwonertal:
1.1.1936: Andijk 4378 inwoners.

Muggenplaag:
1936: Muggenplaag! Zwermen langpootmuggen als rookwolken boven de dijk, trekken de polder in. (gelukkig maar 1 jaar!)

Historische tentoonstelling:
1936: Historische tentoonstelling in schuur van C. Groot Pzn. en in bijgebouwen v. Geref. Kerk.

Geref. Kerk:
15.10.1936: 100-jarig bestaan Geref. Kerk herdacht. 1844 "zielen".

Inkomen:
1937: Gemiddeld inkomen te Andijk 145 gulden. = nog niet de helft van het gemiddeld inkomen in dit gewest Noord Holland Noord. Wervershoof nog lager: 113 gulden!

Dokter Berger:
20.3.1937: Dr. C. Berger naar Bolnes. Daar Mei 1945 doodgeschoten.

Nieuw raadhuis:
28.5.1937: Plannen voor raadhuisbouw, raadhuis aan Kleingouw te klein en te duur in onderhoud.

Notaris:
1937: Willem Spaander, notaris, nieuw lid van 't Nut, geh. met Ariaantje Boot. 1945 als N.S.B.er veroordeeld. 30.12.1946 uit zijn functie gezet, 1947 vrij.

Bemaling:
1938: Koopmanspolder door Grootslag bemalen. Eigenaar draagt bij in de kosten, gelijk als anderen. 1939-1942 gecultiveerd.

Emigratie:
1938: Emigratie naar Canada.

Juffr. Schut:
19.1.1938: Juffr. G. Schut naar USA.

24.2 oprichting landbouw-huishoudschool
28.8 afscheid van Naai en Breischool.

V. Veer:
30.5.1938: Afscheid van Volkert Veer, 21 jaar gemeenteontvanger

Ontvanger:
22.9.1938: A. Bakker ontvanger voor Andijk en Wervershoof.

1939: 1e communist in gemeenteraad, van Beek.

Dijkgraaf:
1939: Burgemeester P. Groot Jnz. wordt Dijkgraaf.

Koopmanspolder:
8.4.1939: Koopmanspolder door werkverschaffing in cultuur gebracht. Kosten: ƒ 148.000,- 15,28.50 H.A.

Weg naar Grootebroek:
16.6.1939: Vergunning van Min. v. Soc. Zaken om aan weg en vaart naar Grootebroek te beginnen. Drechterland zal de weg beharden en in onderhoud nemen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk