Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1940 - 1943

1940 - 1943

Ned. Herv. Kerk:
1940: Ds. H. Bax naar Frederiksoord.

Salarissen:
1.12.1940: Salarissen gemeentepersoneel met 6% verhoogd.

Westerschool:
1940: P. Swart, hoofd der Westerschool, reeds enige tijd ziekteverlof, nu voor het werk in de school ongeschikt verklaard. (communist)

Electr. bedrijf:
24.1.1941: Gemeentelijk electriciteitsbedrijf aan PEN.

Staking:
25.2.1941: Februaristaking (landelijk) als protest tegen de Jodenvervolging.

Akkerbouw:
2.1941: Elze Vegter wordt secretaris/penningmeester. Sinds 1937 hier, na Jb Kort Kz. Nu meer afzet van pootaardappelen.

Ophaaldienst:
28.4.1941: Ophaaldienst belasting opgeheven.

"Dijkgraaf Grootweg":
1941: Aanleg weg Andijk-Grootebroek door werkloze Amsterdammers onder opzicht van Ned. Heide Mij. 250 man per speciale trein van Amsterdam-Bovenkarspel.

Radio:
18.7.1942: West-Friesland voor de radio: carillon, voordracht, fanfare, toneel, van Andijk: C. Boeijer en Karel J. van Dorp.

Ned. Herv. Kerk:
18.7.1942: Intrede Ds. Gerardus W. van Medevoort. * 1906 van Marum, Gr. - 1946. vrijzinnig.
1 Cor. 1:24: "Wij willen niet zijn heersers over uw geloof, maar medearbeiders aan uw bijdschap".

Joden ondergedoken:
2.9.1942: Familie v.d. Velde ondergedoken bij Pieter Vriend op Munnekai -1945!

Geref. Kerk:
1942: Afscheid Ds. H. Steen, (vervroegd emeritaat wegens nierontsteking), naar Haren Gr. (geen afscheidspredikatie) 1953 te Haren Gr. overleden.
Candidaat H. Pos hulpprediker, 1943 naar Oosterend, Texel.
20.12.1942: Intrede Ds. G. Morsink (x .... Jansen)
van Bergentheim, -1947.
1884 "Zielen".
25.12.1942: Afscheid candidaat Pos, hier 15.12.1941-31.12.1942

Kerkarchivaris:
12.2.1943: Roelof Prins, kerkarchivaris, plotseling †.

Inlevering radiotoestellen:
7-10.6.1943: Alle radiotoestellen moeten ingeleverd worden.

Ned. Herv. Kerk:
10.5.1943: Klok van Buurtjeskerk geroofd. (Werner, 77)

Omnibussen:
1943: "WACO" wordt nu "NACO". (Noord Holl. Auto Car Ondern.)

Chr. School:
18.6.1943: 75-jarig jubileum Chr. School gevierd in Geref. Kerk.

Akkerbouw:
1943: Dirk Molen 25 jaar voorzitter! 400 leden. "Akkerbouw". 24.5.1945 afscheid. "Erevoorzitter".

Geref. Kerk:
17.10.1943: Intrede Ds. H.H. Grosheide uit Noordeloos. -1946 ongehuwd, woonde hier met zijn zuster A.M.
Geref. Kerk: 1946 "zielen".

Chr. School:
1945: Fusie 2 schoolverenigingen nu één, voorzitter G. Dijkstra.

Onderduikers:
Christiansen beveelt, dat alle Ned. oudmilitairen weer krijgsgevangenen moeten worden, reden voor onderduiking. L.O. opgericht.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact