Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1948 - 1949

1948 - 1949

Woningbouw:
1948: 6 Arbeiderswoningen aan de Stormweg gegund aan L. Buter en G. Scholtens voor ƒ 64.000,- inclusief schilderwerk.

Idenburgschool:
1.2.1948: Afscheid meester R. v.d. Ploeg, vertrok naar Kollum. Volgt Th. M. van Schooneveld - 1953.

Verkaveling:
9.3.1948: Vergadering in de Meiboom over ruilverkaveling. Jz. van Wel.

Cultura:
31.4.1948: Raming ver. "Sport en Cultuur" ƒ 80.000,-
Toezegging: ƒ 50.470,- contant geld gestort 1945: ƒ 9.215,- tekort in 1948 - ƒ 29,785,-
Bestuur uitgebreid tot 9 leden. Dirk v.d. Oord, voorz.

Notaris:
1.7.1948: W. Steenpoorte, notaris, nieuw lid van 't Nut.
12.1949 huis aan de Molenweg "Vuurdoorn" in gebruik, woonde eerst in Ned. Herv. pastorie West.

R.K. Parochie:
26.5.1948: Nieuwe parochie Andijk onder Wervershoof, St. Werenfridus. Kapelaan Hooijschuur Rotterdam tijdelijk "noodkapel" in café Kuin.

Akkerbouw:
7.1948: Elze Vegter naar Alkmaar, wordt secretaris Prov. Commisie Bond van Veilingen, volgt H.M. van Egdom uit Slootdorp, "zaakwaarnemer".

Boerenleenbank:
3.10.1948: 1e steenlegging nieuw Boerenleenbankgebouw aan de Noordzijde van Kleingouw. D. Smit, erevoorzitter.
3.1951 afscheid D. Groot Jnz. was 34 jaar bestuurslid.

Verdronken vee:
8.1948: 7 koeien van Kl. Groot Cz. verdonken.

Historische tentoonstelling:
7-9.9.1948: Historische tentoonstelling in schuur S. Vriend Pz. aan Kleingouw, comité van 4 schoolhoofden. Ruim 1000 bezoekers.

Geref. Kerk:
3.10.1948: Intrede Ds. Harke R. Groenevelt van Onderdendam Gr.

Andijker Toneel:
15.10.1948: Andijker Toneel brengt "Kinderen van ons volk", van Anton Coolen in Krasnapolsky te Amsterdam.

Walvisvangst:
10.1948: Jan Mos (was in mei pas weer thuisgekomen) en Joop Vlaar gaan ter walvisvangst per "Willem Barendsz".

Militair in Indië †:
11.1948: Anth. Sijm Pz. (RK) in Medan aan ernstige ziekte † Mil. hospitaal.

Geref. Kerk:
11.1.1949: Orgelreparatie Gerf. Kerk kost ƒ 14.403,06.

Cultura:
1949: Rekening Sport en Cultuur sluit op een bedrag van ƒ 38.970,64.

Ned. Herv. Kerk:
3.7.1949: Ds. T.W.J. van der Poel (nieuw lid van 't Nut) vrijzinng, bevestigd, van Zierikzee, hier 26.7.1950 begraven.

Akkerbouw:
7.1949: Akkerbouw krijgt kantoor in oude Boerenleenbank aan Kleingouw.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk