Kistemaker

Thuis » Andijker Jaartallenboek » 1962 - 1963

1962 - 1963

"Bullestiek":
13.3.1962: "Stierenvereniging" opgeheven.

Secretaris:
1.2.1962: J. Drijfhout, gem.secretaris van Andijk.

Sanering Bangert:
1962: Van de 56 in dit plan aangekochte woningen zijn er sinds 1956 22 gesloopt. De overige 34 binnen 3 jaar te slopen.

Vuilnisauto:
1962: Nieuwe vuilnisauto ƒ 35.000,- tarief verhoogd van ƒ 10,- tot ƒ 12,-.

Gemeenteraadsverkiezing:
1962: 1374 rechts, 1116 links; resp. 7 en 4 zetels.
Jb. de Vries gekozen door voorkeurstemmen (457) truc.
Jb. Bootsman niet gekozen. Later heeft Herman Ruiter zijn zetel aan de heer Bootsman prijsgegeven.

Postkantoor:
7.2.1962: Postkantoor aan de Middenweg geopend. 6 bestellers.
Architecten: Jos en Leo de Jonge, Rotterdam.
Aannemer: J. Mulder en Zn. Andijk "juweeltje"!
Voorheen 2 kantoren Oost en West (40 jaar),
nu 1 kantoor. W. van Beek.
8.1.1962 Kantoor West gesloten, Oost idem.

Raadhuis:
15.5.1962: Oude Raadhuis aan Kleingouw verkocht aan S. Nijdam (woningruil) kosten voor de gemeente extra ƒ 4600,-.

Woningbouw:
13.6.1962: Gemeenteraad besluit tot bouw van 16 bejaardenwoningen bij Sorghvliet. ƒ 170.000,-.

Zwembad:
7.7.1962: Zwembad aan Kleingouw geopend door burgemeester Y.H. de Zeeuw. Ontwerp: Lucas Pesie, Amersfoort. ƒ 25.000,-.

Wethouder:
4.9.1963: Mevr. Spaander-Boot. 1e vrouwelijke wethouder.

Waterindustrie:
10.1962: Plannen voor waterwinning uit IJsselmeer.
7.63: Laboratorium binnendijks gebouwd (later weer gesloopt).

Siebesma:
16.1.1963: Willem Siebesma †, declamator en 25 jaar redacteur "Andijker".

Raadhuis:
18-10-1962: Nieuwe Raadhuis aan Kleingouw geopend door M.J. Prinsen, Commissaris der Koningin.

"Bullestiek":
10.1.1963: Stierenfokvereniging opgeheven. (weinig veehouders) (en K.I.) Kl. Groot Cz. was 36 jaar bestuurslid.
Geld aan de kerken: resp. NH. 40%, Geref. 40%, RK. 20%.

Oud-burgemeester:
1963: Oud-burgemeester J.A. Bakker (* 29.5.21) van Hoogeveen naar Den Haag.
"voor mij volkomen verrassing"

Dorpshuis:
3.7.1963: 1e Paal Dorpshuis geslagen door Gerrit Ruiter.
Garantie gemeente ƒ 190.000,-.

P. Pool:
2.5.1963: Paulus Pool †.

Dokter d'Arnaud:
9.9.1963: Afscheid dokter J.E.M.E. d'Arnaud, vertrok naar Utrecht. (Was hier 35 jaar, straat op Andijk West naar hem genoemd.)

Tuinbouw:
12-7-1963: 1e Schoolkas te Andijk, gemeentegarantie ƒ 120.000,-.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact