Kistemaker

Thuis » Historie » Beknopte Kroniek der Gemeente Andijk » Intro »

Intro

Deze “Beknopte Kroniek der Gemeente Andijk” is omstreeks 1944 geschreven door “Juffrouw” Werner. Zij was jarenlang onderwijzeres aan de Westerschool in Andijk.

De tekst is integraal overgenomen uit een handgeschreven manuscript, inclusief de voor die tijd gebruikelijke taalelementen.

Met dank aan W.H. de Bruin voor het beschikbaar stellen van de door hem uitgetypte teksten.

Chris Kistemaker


Maria W.C. Werner werd op 24 september 1865 te Dordrecht geboren.
Zij was onderwijzeres aan de oude Westerschool, die aan de Molenweg stond. Zij vestigde zich op 6 december 1921 in de gemeente en vertrok op 3 juli 1931 in verband met haar pensionering. Het concept van de kroniek werd op 24 april 1944 ter inzage ter hand gesteld aan burgemeester P. Groot Jzn. Eind september 1945 werd de definitieve versie toegezonden aan de burgemeester. In november 1984 is de laatste hand gelegd aan het uittypen van het manuscript.

WdB


 

Bij Hotel “De Roode Leeuw”, Schoorl
Bij Hotel "De Roode Leeuw", Schoorl (??)

Boven van links naar rechts:
Catrien Griffioen, Ma Peetoom, Juffrouw Werner, Alie Singer Jbd, Geertje Vriend.
Onder van links naar rechts:
Grietje Navest, Alie Kooijman, Nelie Langereis, Corrie Mantel, Jantje Dol, Annie Klinger, Marijt Visser.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk