Kistemaker

Thuis » Boeken » over Andijk » Andijk-West in oude ansichten

Andijk-West in oude ansichten

(IJ. Visser-Singer en J. van der Gulik, 1975, ISBN 9789028835207)

De aanleiding om „Andijk-West in oude ansichten” te doen verschijnen is aansluiting te geven op het reeds eerder verschenen deel „Andijk in oude ansichten” door P. Kistemaker en tevens tegemoet te komen aan de wens van velen, om wat thans is verdwenen tussen Bakkershoek en Driehuizen, in een boekje voor het nageslacht vast te leggen.

Er is bij de samenstelling getracht het geheel ook aantrekkelijk en duidelijk te maken voor die bewoners van Andijk, die zich hier na 1945 hebben gevestigd, zodat men, tijdens het lezen en kijken, weet waar men zich bevindt.

We starten in deze uitgave even voorbij Driehuizen, vervolgen onze weg naar de „kern” van de Bangert, keren dan terug en gaan via de Stormweg en Klein Gouw naar de Hoekweg. Aan het einde van de Hoekweg gaan we even rechtsaf om een korte blik te werpen op de Bakkershoek en we keren dan weer terug in de richting van de Bangert.

Gedurende onze tocht onderbreken we de „lintbebouwing” langs de dijk door zowel links als rechts af te slaan en een kijkje te nemen in de diverse buurtjes.
We zullen zien hoeveel er is gesloopt en veranderd. Andijk heeft nog vele rustieke plekjes, maar veel moois is toch verdwenen, zoals de oude Bangert; dat had thans de „Andijker Schans” kunnen zijn. En dan te bedenken dat de mooie molens ook moesten verdwijnen, toen ze overbodig waren! Maar gedane zaken nemen geen keer. Wel beseffen we nu, datgene te moeten bewaren waaraan onze voorouders met hart en ziel hebben gewerkt.

Met het verdwijnen van woningen en dergelijke verdween ook de karakteristieke sfeer, de sfeer van gezelligheid en rust buitenshuis. Ondanks financiële armoede was er veel gezelligheid. In de zomermaanden was er 's avonds dikwijls een samenkomst van buurtbewoners. Men vertoefde dan aan de dijk en tot laat in de avond maakte men muziek op accordeon en mondharmonika, terwijl de humor niet ontbrak. Een uitdaging om een prachtige haardos van een van de mannen „gladweg” te nemen vormde het hoogtepunt van de avond. Het honorarium was dan een rijksdaalder, maar men liep weken voor schande.

Ongetwijfeld zullen vele oudere bewoners van Andijk zich nog belangrijke gebeurtenissen kunnen herinneren, zoals de opkomst van het gemotoriseerd verkeer, het verzwaren van de dijk en het verplaatsen van huizen naar onder andere Klein Gouw. Ook hieraan wordt in dit boekje aandacht besteed.

Moge dit boekje voor vele Andijkers weer een aanleiding zijn terug te zien op hetgeen is verdwenen en moge het de herinneringen verhelderen. Dat is de wens van de samenstellers, die tevens hun oprechte dank willen betuigen aan allen die hebben meegewerkt om de uitgave van dit boekje mogelijk te maken. We wensen u veel genoegen toe met dit bezit.

Dit boek is (per 1 november 2022 niet meer) te koop bij Uitgeverij Europese Bibliotheek.

Andijk-West in oude ansichten

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk