Kistemaker

Thuis » Boeken » over Andijk » Andijkers in verzet

Andijkers in verzet

(Riekele Hovenga, 1985)

Andijkers in verzet. Nu vijfenveertig jaar geleden werd ons van angst en afschuw vervuld volk door een wrede bezetter keihard op de ziel getrapt. In enkele dagen werd het nagenoeg weerloos Nederland volledig overrompeld. De als zo gewoon ervaren vrijheid werd plotseling een droombeeld.

Het spreekt vanzelf dat deze knechting door de bevolking niet gelaten werd ondergaan. Hier werden lichamelijke en geestelijke vrijheden aangetast.
Menselijke waarden werden met voeten getreden! Haar gevoel kwam daartegen in verzet.

In Andijk was men gedurende de oorlogsjaren op verschillende fronten actief. In dit historisch overzicht wordt o.a. geschetst hoe de ‘Plaatselijke Commissie L.O.’ en het communistisch verzet naar vermogen hebben getracht te realiseren waartoe zij zich geroepen voelden.

De hulp aan onderduikers was in onze gemeente enorm belangrijk. Honderden wisten uit de handen van de bezetter te blijven doordat zij in Andijk een schuilplaats en voeding vonden.
Niet alleen mensen werden in de Andijker gemeenschap opgenomen. Ook vee, dat door de bezetter zou worden weggeroofd, werd naar hier overgebracht om verzorgd te worden. Zo werd het kwetsbare leven van mens én dier beschermd.

Andijkers in verzet. De schrijver signaleert terecht het gevaar van ‘heldenverering’ bij geschiedschrijving.
Voor u ligt een boek waarin slechts getracht wordt een overzicht te geven van de wijze waarop de Andijker bevolking in die donkere jaren haar morele plicht heeft gedaan.
Met waardering voor het initiatief en voor de inhoud mag ik u de tekst ter lezing, aanbevelen. Opdat wij niet vergeten.

Burgemeester van Andijk,
W. Veldhuizen

Andijkers in verzet

© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk