Kistemaker

Thuis » Boeken » over Andijk » Memorabel Andijk en Moddergat

Memorabel Andijk en Moddergat

(Willem Pop, 2017)

Inleiding

In 2015 heb ik een groot aantal Historische Schetsen gelezen van de Historische Vereniging Maassluis. Hierin zijn veel interessante verhalen opgenomen over Maassluis en zijn inwoners in vroeger tijden. Ook kwam ik twee korte verhalen tegen over ondervoede .Maassluise kinderen die kort na de oorlog voor enige tijd werden uitgezonden naar Engeland en Zweden om daar weer aan te sterken. Bij navraag bleek dat nimmer iets werd gepubliceerd over de kinderen die via kerkelijke instanties in 1943 naar Andijk in Noord-Holland en in 1944 naar Paesens-Moddergat in Friesland werden gezonden. Zelf maakte ik deel uit van een groep kinderen die medio 1943 vanuit Maassluis voor de eerste keer naar boeren in Andijk werd gezonden en later in 1944 was ik opnieuw deelgenoot van een groep van 26 kinderen die naar pleegouders in Paesens-Moddergat werd gestuurd.

Ik zou het toch wel triest vinden indien de toenmalige gastvrijheid en opofferingsgezindheid van de gezinnen in Andijk en Paesens-Moddergat in de vergetelheid zouden raken. Het leek me dan ook logisch om begin dit jaar een poging te doen aandacht te schenken aan voornoemde uitzendingen. Ik heb wat herinneringen aan mijn verblijf in Paesens-Moddergat op papier gezet en toegezonden aan het Nieuwsblad N.O.F. De redactie van dit blad was zo vriendelijk mijn verhaal op 19 januari 2016 te publiceren.

Sindsdien heb ik het verhaal verder uitgebreid met mijn belevenissen in Andijk waar ik drie keer bij dezelfde familie verbleef, een kort fragment over mijn vader die tijdens de oorlog voor de geallieerden voer en in 1943 op de Atlantic aan de oppervlakte in gevecht raakte met een Duitse U-boot. Tenslotte heb ik in het kort ook mijn leven in de naoorlogse periode beschreven.

Inhoud

Inleiding
Mijn vooroorlogse jeugdjaren in Maassluis (1934-1940)
De oorlogsjaren in Maassluis (1940-1945)
De Atlantische Oceaan (19 april-18 mei 1943)
De familie Schuurman in Andijk (1943-1944)
De bevrijding van Andijk
Hoe het de familie Schuurman na de oorlog verging
De families Elzinga en Buurmans in Paesens-Moddergat (1943-1945)
Mijn tweede verblijf in Moddergat
De bevrijding in Friesland
School en vrije tijd (1945-1951)
In dienst bij de koopvaardij, de Marine en de H.A.L. (1951-1956)
Verdere levensloop tot eind 2016
Kort hernieuwd weerzien met Andijk en Moddergat (2016)

Memorabel Andijk en Moddergat (Willem Pop)

© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap