Kistemaker

Thuis » Boeken » Samen nei de brand » Pagina 7-9

Inleiding

Geachte lezers,

Dit is de geschiedenis van Uw Vrijwillige Brandweer.
Het begon allemaal in 1945. Toen werd het pas allemaal echt. Hoezo echt, zult U vragen. Was er voor 1945 dan nooit brand? Nou en of! Lang geleden woedde er brand in een smederij die in de dijk was ingebouwd, en door kruiend ijs in elkaar werd gedrukt. Ook de bakkerij van Visser, de winkel van Reinsma, de garage van Bloemendaal en het bedrijf van Schenk brandden af, om er maar enkele te noemen.

Maar voor 1945 hadden we hier geen echte brandweer. Andijk moest het doen met 3 "spuithuissies", die op Andijk West, midden en Oost waren geplaatst. In die huisjes stonden de "Blusvoertuigen" regelrechte nakomelingen van de pomp van Jan v.d. Heyden, U weet wel, die uitvinder van de brandweerpomp uit 1600, die altijd placht te zeggen: "Brand is een vurig verschijnsel op ene plaats, waar het ende niet hoort." Met deze "blusvoertuigen" trokken onze voorvaderen ten strijde tegen de rooie haan.

Elke plattelandsgemeente deed het zo, dus ook Andijk. Auto's waren toen nog zeldzaam en zeker brandweerauto's. En trouwens, hoe kwam je aan zo'n ding? Kopen, zult U zeggen, maar er was niets te koop. Alles was op, kapot of weg. Dat is nu niet meer voor te stellen, maar toen in 1945 was het gewoon zo. Onze Oosterburen konden alles gebruiken in de oorlog en vooral brandweerwagens hadden ze nodig.

Boven v.l.n.r. C. Ploegman, J. v. Dokkum, N.B. Prins, P. de Kroon, chauffeur Brandsma.
Boven v.l.n.r. C. Ploegman, J. v. Dokkum, N.B. Prins,
P. de Kroon, chauffeur Brandsma.
Onder v.l.n.r. C. Vlaar, C. Vriend, D. Sietses, D. Lub, J. Schotsman,
K. Schenk, C. Griffioen, S. Hoekstra, G. Scholtens o.cdt.,
S. Klopper Cdt., L. Immerzeel o.cdt.

Gelukkig hadden de Engelsen nog wat Blitz pompen. Die hadden met het oog op zware bombardementen op hun grote fabriekssteden honderden kleine blusvoertuigen vervaardigd, en nu de oorlog voorbij was hadden ze die over. Het waren een soort Landrovers met een aanhangpomp er achter. En één zo'n pomp belandde op Andijk. Het kostte wel wat moeite, maar hij kwam.
De bemanning, dat was veel eenvoudiger, dat waren vrijwilligers en dat kostte bijna niks. Een hoeveelheid niet al te waterdichte uniformen, helmen van het voormalige Nederlandse leger met een spatlap, een "zootje leerzen", en ziedaar, daar stonden Uw eerste echte vrijwillige brandweerlieden, onder leiding van de allereerste commandant, de heer L. Buter, "uitrukgereed". Nou ja, uitrukgereed, er haperde nogal eens wat aan. Het starten van de pomp nam bijvoorbeeld "efkes toid", want er moest nogal flink geslingerd worden, ja, ze bleven af en toe zelfs slingeren. En ja, al slingerend je werk doen, vooral als er brand is, dat valt niet mee.

De burgemeester had ook al es gevraagd of het niet wat gauwer kon. Ja, de spuitgasten wilden wel, maar de pomp niet. Nou ja, zult U zeggen, dan zet je er toch een nieuw onderdeel in, maar beste lezer, daar was niet aan te komen, er werden geen nieuwe Blitz spuiten meer gemaakt.
Maar na verloop van tijd was er alweer hoop, want ook in Nederland kwam de produktie van brandweermateriaal op gang. In Hedel stond zo'n fabriek en omdat de Blitz pomp in alle talen zweeg, besloot de gemeenteraad dat dit zo niet langer kon en er wat anders moest komen.

Zo omstreeks de jaren '50 waren de plannen rond, er zou nu toch een echte brandweerwagen komen. Eentje die mooi rood was, met sirene, een ladder, enkele fikse meters slang, kortom met alles "er op en er an". Onze roemruchte voorgangers "konne er haast niet van sleipe". Helemaal nieuw was ie trouwens niet. Het chassis was van een Chevrolet legerwagen. De Magirus en Mercedesfabrieken lagen nog plat, maar men was vindingrijk in die tijd. Op het Chevroletchassis werd een nieuwe brandweeropbouw geplaatst. Wilt U de prijs nog weten? Het chassis moest 6 tot 8000 gulden kosten en de opbouw 12 tot 14000 gulden. Alles met elkaar toch zo'n ƒ 20.000,-. Het zal wel even stil geweest zijn in de raadszaal, want over zo'n bedrag moest je niet licht denken. Toch zette de gemeenteraad door en besloot tot aanschaf over te gaan. En op een goeie dag stond ie er dan, de nieuwe, zo rood als de brandweer, de pomp voorop, alles verchroomd met hendels en knoppen en meters. De bemanning was verrukt. Ze liepen er omheen en klommen er op, zaten overal aan om te kijken hoe het werkte. Onder de linker koplamp zat een echte sirene, zo'n ouderwetse janker. In één woord, het was een pracht. En hiermee begon eigenlijk de echte geschiedenis van Uw vrijwillige brandweer.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk