Kistemaker

Thuis » Religie » Buurtjeskerk

Intro

In verband met het Zilveren Jubileum van het hervormde kerkgebouw op Andijk – dit jaar is het 25 jaar in gebruik door de huidige Hervormde Gemeente Andijk-Wervershoof – was er op Open Monumentendag een foto-expositie ingericht en ook was voor die gelegenheid het 17e eeuwse Tien Gebodenbord uit het Westfries Museum in Hoorn voor een weekeindje naar Andijk teruggekeerd.

Tijdens de voorbereiding voor deze tentoonstelling heb ik veel informatie verkregen uit de diverse manuscripten in cahiervorm die in het midden van de 50er jaren van de vorige eeuw zijn samengesteld door wijlen Klaas van Dok, kruidenier aan de Molenweg en vele jaren kerkvoogd en archivaris van de Buurtjeskerk.

Andijk, 20 oktober 2005.

Jan Nijboer,
‘Hervormde Pastorie’

 


Opmerking van de websiteredactie:
In de rubriek foto's staan drie interieurfoto's uit 1968.

De website van de Hervormde Kerk Andijk-Wervershoof is via deze link te bereiken.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk