Kistemaker

Thuis » Diversen »

Mededeelingen van de Coöperatieve Vereeniging „Akkerbouw” te Andijk

22 Februari 1945.
 

De voedselpositie van ons volk gaat hoe langer hoe meer zorg baren. We hebben het U niet te vertellen, dagelijks ziet U immers zelf wel de trieste optocht van stedelingen langs onze huizen. En er is geen enkele aanwijzing dat de eerstkomende maanden verbetering zullen brengen. Hoe staat het echter met de nieuwe oogst, waarvoor we straks weer het bouwplan gaan gereed maken? We weten 't allemaal: oude aardappels zijn er in Juli niet meer te krijgen en de groenten van oogst '44 raken nu reeds op. We zijn dan geheel aangewezen op de nieuwe oogst, welke straks met grooter verlangen dan ooit wordt tegemoet gezien. We behoeven er geen doekjes om te winden, die oogst kan niet groot zijn. Er is 'n tekort aan kunstmest, aan bestrijdingsmiddelen. Er zijn geen kolen voor de kassen en er zal een tekort aan zaai- en pootgoed zijn. Verder, zullen er geen voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn, terwijl er wel geen benzine voor freesmachines zal worden uitgegeven. En zoo kunnen we doorgaan. Daarbij komt nog dat een ieder zichzelf zooveel mogelijk zal trachten te dekken. De tuinders houden vast wat ze zelf denken nodig te hebben en dat is meer dan in normale tijden, omdat ze onvoldoende brood kunnen koppen. De arbeiders laten zich in natura betalen en vragen meer dan gewoon, en dan is er ook nog een familielid, dat geholpen moet worden, terwijl er eindelijk voor ruilen ook nog wat moet overschieten. Daarbij is er veel vruchtbaar land onbruikbaar gemaakt door inundatie of anderszins. Kortom, de voedselpositie staat er zeer slecht voor.

Wat moeten we nu doen? Er is maar één antwoord:
PRODUCEERT WAT GE KUNT. Men vrage nu niet naar gewin, doch Alléèn wat plicht is jegens den naaste. De producten die het eerst noodig zijn en ook het eerst kunnen worden voortgebracht, zijn vroege aardappels en groenten. Om de teelt van aardappelen aan te moedigen zullen, naar we vernemen, de prijzen weer hooger worden gesteld. De oogst van vroege aardappels zal, naar het zich laat aanzien, zeer klein zijn. Ga Uw beste pootgoed niet verkopen of verruilen, doch verbouw zooveel mogelijk aardappelen, al is er dan ook weinig kunstmest beschikbaar. Vooral de vroege aardappelen zullen gevraagd zijn De tuinders en hun arbeiders hebben de plicht zich tot het uiterste in te spannen en zelfs de particulieren moeten elk plekje grond benutten, al is het maar enkele vierkante meters grooot.

Men is dit aan zich zelf en zijn naasten verplicht!
Namens het Bestuur Uwer vereeniging, doen we dit dringende beroep op alle leden. DOE WAT GE KUNT !

D. MOLEN, Voorz.
E. VEGTER, Secr.
 

Klik hier voor een grotere versie van onderstaande afbeelding.
(Opent in een nieuw browservenster.)

Mededeelingen van de Coöperatieve Vereeniging „Akkerbouw” te Andijk.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk