Kistemaker

Thuis » Diversen » Emigratie » T'rug nei Andoik » Pagina 3

T'rug nei Andoik (3/14)

Pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Ze wazze ok allegaar meegoan nei 't vliegveld om 'm uit te besjoere. Z'n dochter Aafie met 'r domiree, Jack met z'n vrouw en krôost, en ok Eddie de jongste die achterlek bleven was, was present. Enkeld Nellie die in de States weunt kon niet komme, moar had wel belt veur ie vertrok. Wullem liep nag moar 's nei de twellette van 't vliegtuig hien en weer, niet dat ie nou zò nôdig most, moar den kon effen z'n biene strekke. 'T was perslot 'n hele zit zo'n transatlantische overtocht. Toe dat ze nei Canada vertrokken wazze in achtenveertig, hadde ze de rois met de bôot maakt. Met meist alliendig immegrante an boord was de rois 'n woare euforie weest. Zeuventien Andoikers hadde anmonsterd veur de overtocht, en den nag minse uit are plaasse in West-Friesland die ok 'n koartje veur 'n nuw leven kocht hadde.

Van jongs af an had Wullem al belangstelling had voor die nuwe lande overzee. Vol aondacht had ie luisterd nei de verhale van skôolmeister Grôot, di zô merakels mooi vertelle kon van de nuwe wereld. Van kolleniste en wilde indijôane, van Karl May en Winnetou, van Tom Saywer en z'n vrind Huck Finn en hun vroigevochten wereldje. Die spannende verhôale over pioniers en revolverhelde, hoe of pelsjagers en goudzoekers mekôar ofslachte en van de mormone die om hun gelouf nei 'n zoutwoestoin verjoegen wiere. 'T koene West Friesche jochie had an meisters lippe hongen.

Môar wat Wullem nag 't meist tot z'n verbéélding ansproken had, was wel dat 'r altoid zoid wier dat déér onbegrensde mogelekhede ware veur iederien. Z'n mogelekhede in Andoik wazze nooit zo bar merakel weist. As kloin jôontje most ie mee nei de bouw te tulpe rôde. En as verdienste dat ie z'n leigere skôol goed deurloupen was kon ie weer de skuit in en mee nei de bouw. Deurlere had ie wel wullen, hoi was best 'n goeie skôolganger, moar boi Vôader was d'r niet over te prôaten weist. Van op vekansie gôan hadde ze thuis ok nooit hoord. Zeumers was 't altoid drokke toid. Wazze de tulpe nag niet rôod, den mostte de Irrisse d'r nôdig uit, en wazze de irisse spoeld den kon d'r nag effies 'n halve bunder piepers met 't greepie rôod worre. Nei dat ie achtien moande diend had boi de Koningkleke landmacht was 't alleskende beroerder gôan toe dat ie thuiskwam. Met de bekrompenhoid van z'n vôader kon ie niet meer worre. Z'n vôader wou Wullem woinig insproak geve in 't teeltbeloid, en déér zatte volges Wullem nag wel d'rs wat missers boi. Op 't end van de rit was Wullem op 'n druilerege voorjoarsmiddeg toidens 't greppelsteke nei z'n Vôader toeloupen en had 'm zoid dat ie verrekke kon met z'n bouweroi.

Die zelfde middeg was ie nag nei Enkhuizen fietst om z'n oigen in te loate skroive boi 't kantoor van de werkverskaffing, en de are week al sting walkante te maaie veur 't Heemraadskap. As ie toe al wat spare kon, hadde ze meskien al vòòr de oorlog immegreerd. Moar z'n cente ware net toeroikend weest om kostgeld te verrekene, en weekends nei de fulm te goan met z'n nuwbakken skarreltje Meroitje van Woidenes.

Pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk