Kistemaker

Thuis » Diversen » Ode aan West-Friesland (Jac. Broersen)

Ode aan West-Friesland

West-Friesland, ik hou van je land en je volk,
 ik hou van je molens en dijken.

Ik hou van je bongerds, met bloesems belaân,
 ik mag er zo gaarne naar kijken.

Ik hou van je sloten, zo kris-kras door 't land,
 van je akkers, je weiden, je bomen.

Van je dorpkens, die er naar wijd en naar zijd,
 zo rustigjes liggen te dromen.

Ik hou van je mensen, al zijn ze wat stug,
 van je boeren en je boerinnen.

Je land en je volk en je eigen taal,
 ik blijf ze altoos nog beminnen.

West-Friesland, jij bent er der vaderen grond,
 een grond met een rijke historie.

Je volk voerde strijd tegen menig geweld
 en 't bevocht telkens weer de victorie.

Ik zing er een lied, aan West-Friesland ten lof,
 een lied, dat een ieder mag horen.

Een lied van de nijvere werker des velds,
 die zaad strooit in gulzige voren.

Ik zing er een lied, dat het schalle alom,
 over bossen en beemden en stranden.

Van 't land waar ik leef, waar 'k werk, waar 'k woon
 en dat ik mjn hart blijf verpanden.

West-Friesiand, het land, waar traditie nog leeft,
 geen land op deez' aard kan zo schoon zijn.

Jij zult, wat de toekomst ook berge in haar schoot,
 steeds 'n parel aan Nederland's kroon zijn.

Jac. Broersen


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.
(Opent in een nieuw browservenster.)

Ode aan West-Friesland (Jac. Broersen)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk