Kistemaker NetWerk

Bibliografie van Andijk

De onderstreepte titels zijn links naar onderdelen op deze website.
Een aantal artikelen uit de Jaarboekjes van Oud Andijk zijn hier te vinden.

2009
DIJKSTRA, Durk: Mannenverenigingen op Andijk.
Vereniging Vrienden van Oud Andijk, jaarboekje 33 (2009), p. 30-31, ill.

SPIJKER, Dick: Sportmensen van toen en nu.
Vereniging Vrienden van Oud Andijk, jaarboekje 33 (2009), p. 28-29, ill.

2008
KIEFT, Siem: De woningbouw na de dijkverzwaring.
Oud Andijk, jaarboekje 32 (2008), p. 22-23, foto's, ill.

KUIN, Jos: Van poldergemaal naar Poldermuseum.
Oud Andijk, jaarboekje 32 (2008), p. 20-21, foto's, ill.

MANTEL, Dick: Mantel Holland.
Oud Andijk, jaarboekje 32 (2008), p. 32-33, foto

SPIJKER, Dick: Het kaasboekje van Simon Prins.
Oud Andijk, jaarboekje 32 (2008), p. 17, foto's, ill.

SPIJKER, Dick: De kaasfabriek op Buurtje.
Oud Andijk, jaarboekje 32 (2008), p. 18-19, foto's, ill.

2007
BERKHOUT, J.: Oudejaarsavonddrama.
Vereniging Vrienden van Oud Andijk, jaarboekje 31 (2007), p. 16-21, foto's, krt. Met naschrift op p. 22-23. Betreft de moord op Jan Berkhout in 1906.

MEYLES, Jaap: Hyacintenteelt 1951-1957.
Oud Andijk, jaarboekje 31 (2007), p. 26-29, foto's, ill.

SPIJKER, Dick: Kaatsen.
Oud Andijk, jaarboekje 31 (2007), p. 24-25, foto, ill.

2006
GELDER, Guus van: Die bruggen.
Vereniging Vrienden van Oud-Andijk, Jaarboek Oud-Andijk, 30 (2006), p. 28-29.
Betreft de nasleep van het wegenplan van 1919 en de toen aangelegde betonbruggen.

SPIJKER, Dick: De Meiboom.
Vereniging Vrienden van Oud-Andijk, Jaarboek Oud-Andijk, 30 (2006), p. 38-39.
Betreft het buurtschap de Meiboom te Andijk, ook wel Broekoord, Boede of de Bakkershoek genoemd.

2005
DOK, Klaas van: De Wester-begraafplaats.
Jaarboek Oud-Andijk, 29 (2005), p. 10-13.

KIEFT, Siem: Vier eeuwen broodbakkers in Andijk.
Jaarboek Oud-Andijk, 29 (2005), p. 30-37.

NIJBOER, Jan: 75 jaar 'het gele kerkje' Andijk: geschiedenis over het 75-jarig bestaan van het kerkgebouw van de hervormde gemeente van Andijk-Wervershoof: periode 1928-1946 van het 'hersteld verband' op Andijk.
Andijk, 2003. 50 p., ill.

REGLEMENT voor de doodgraver [1817].
Jaarboek Oud-Andijk, 29 (2005), p. 14.

SWART, Pieter: Kroniek (Andijk, 1814-1872).
Jaarboek Oud-Andijk, 29 (2005), p. 24-25.

2004
GELDER, Guus van: 't Staat niet stil, nooit!, deel 2: 1990-2003.
Andijk, 2004. 32 p.,ill.

JAARBOEKJE 2004, jrg. 28. Vereniging Vrienden van Oud-Andijk.
Andijk, 2004. [48] p., ill.

2003
JAARBOEK 2003 Vereniging Vrienden van Oud-Andijk, jrg. 27.
Andijk, 2003. [40] p., ill.

KIEFT, Siem: Stolp-award terecht naar Bangert 28 in Andijk.
WFON 70 (2003), p. 21-24, ill.

VRIES, Anne Miek de e.a.: Jubileumnummer 75 AVV 1928-2003: een diepte-pass door 75 jaar A.V.V. Andijk.
Andijk, 2003. 25 p., ill.

2002
DEKKER, Ed: Andijk mijlpaal in de emancipatie van de "kleine luyden"
WFON 69 (2002), p. 12-13, ill. Betreft de gereformeerde kerk.

JAARBOEKJE Oud-Andijk, jaargang 26.
Andijk, 2002. 68 p., ill.

SCHOEMAKER, Wouter: Opdat wij niet vergeten: documentaire over de geschiedenis van monumenten en gedenkstenen die betrekking hebben op onze plaatsgenoten die in de periode 1940-1945 hebben gestreden voor vrijheid en recht.
Andijk, 2002 127 p., ill.

2001
JAARBOEKJE Oud-Andijk, jaargang 25.
Andijk, 2001. 68 p., ill.

2000
JAARBOEKJE Oud-Andijk 2000, jaargang 24.
Andijk, 2000. 68 p., ill.

1999
JAARBOEK Oud-Andijk 1999, jrg. 23.
Andijk, 1999. 70 p., ill.

1998
JAARBOEKJE Oud-Andijk, jrg. 22 (1998).
Andijk, 1998. 70 p., ill.

LAAN, Piet Nelinda POSTHUMA, Ruud VAN NOBELEN (red.): 'Eindeloos': uitgave ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van 'Het Andijker Toneel'.
Andijk, 1998. [16] p., ill.

RUITER-HAAGSMA, Jel, Vok Singer, Guus VAN GELDER: Andijks Gemengd Koor '46-'98.
Andijk, 1998. 96 p., ill.

1997
JAARBOEK Oud-Andijk 1997, jrg. 21.
Andijk, 1997. 69 p., ill.

KISTEMAKER, P.: Groei en bloei van de geschiedenis van Andijk.
Andijk, 1997, 248 p., ill. Bevat ook gegevens over andere Westfriese plaatsen.

MOL, Jan: Het oog op Andijk.
WFON, 64 (1997), p. 7-15, ill.

ZWOL, Wim VAN: 100 jaar Wonen, Werken en Welzijn op de Oosterdijk.
Oosterdijk, 1997. 208 p., ill.

1996
GULIK, J.J. VAN DER: Oud Andijk in beeld deel 3.
Hoorn, 1996. 120 p., ill.

JAARBOEKJE Oud-Andijk 1996, jrg. 20.
Andijk, 1996. 65 p., ill.

1995
GUTTER, W.: Samen nei de brand: Brandweer Andijk 1945-1995.
Andijk, 1995. 72 p., ill.

JAARBOEKJE Oud-Andijk, jaargang 19.
Andijk, 1995. 57 p., ill.

1994
BEEMT, M.J.B. VAN DEN, N.C. van Goor: Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland: Andijk: gemeentebeschrijving, juni 1992.
Haarlem, 1994. 43 p., ill. Betreft 1850-1940.

JAARBOEKJE Oud-Andijk, jaargang 18.
Andijk, 1994. 53 p., ill.

MANTEL, Pieter H.: Een eeuw Excelsior.
Andijk, 1994. 78 p., ill. Betreft harmonie en fanfareorkest.

1993
JAARBOEKJE Oud-Andijk, jrg. 17.
Andijk, 1993. 51 p., ill.

1992
GULIK, J.J. VAN DER: Oud Andijk in beeld deel 2.
Hoorn, 1992. 120 p., ill.

JAARBOEKJE Oud-Andijk 1992, jrg. 16.
Andijk, 1992. 66 p., ill.

VEENSTRA, P. (samenst.): In een ommezien: 125 jaar Protestants-Christelijk onderwijs in Andijk.
Andijk, 1992, 192 p., ill.

1991
JAARBOEKJE Oud Andijk, jrg. 15.
Andijk, 1991. 64 p., ill.

1990
BRIEFFIES, W.F.M.: Andijk in de eerste helft van de 19de eeuw.
Jaarboekje Oud Andijk, jrg. 14 (1990), p. 26-51

GULIK, J.J. VAN DER: Oud Andijk in beeld deel 1.
Hoorn, 1990. 120 p., ill.

JAARBOEKJE Oud-Andijk 1990, jrg. 14.
Andijk, 1992. 60 p., ill.

MANTEL, Bert C.: Andijkers wilden - en kregen - einde 18e eeuw meer invloed op de dijkbewaking.
WFON, 57 (1990), p. 82-98, ill.

1989
JAARBOEKJE Oud-Andijk, jaargang 13.
Andijk, 1989, 41 p., ill.

RUITENBERG, Peter: En toen kwam het ijs ...: smederijbrand Andijk in strenge winter 1891.
Bovenkarspel, 1989. 44 p., ill.

1988
JAARBOEKJE Oud-Andijk, jaargang 12 (1988).
Andijk, 1988, 40 p., ill.

RUITENBERG, Peter: De bange januarinacht: stormramp Andijk 1916 en nasleep.
Bovenkarspel, 1988. 224 p., ill.

VEERTIG jaar parochie Andijk.
Andijk, 1988, 20 p., ill.

1987
GELDER, Guus VAN: 't Staat niet stil, 40 jaar Stichting tot bevordering van sport en cultuur.
Alkmaar, 1986. 84 p., ill.

GROOT, N.J.: 'Nut en 't naaien, een initiatief in Andijk.
WFON, 54 (1987), p. 34-40, ill.

HOVENGA, Riekele: In het spoor van het verleden: jubileumuitgave ter gelegenheid van 150 jaar Gereformeerde Kerk te Andijk.
Andijk, (1987). 153 p., ill.

JAARBOEKJE Oud-Andijk 1987: jaargang 11.
Andijk, 1987. 46 p., ill.

KISTEMAKER, Piet: Armenzorg in de tweede helft van de achttiende eeuw te Andijk.
WFON, 54 (1987), p. 114-117.

1986
JAARBOEKJE Oud-Andijk, 1986, jaargang 10.
Andijk, 1986, 56 p., ill.

KOK, J.: Rijksproefpolder Andijk: testen op kleine schaal.
Noord-Holland, jrg. 6 (1986/87), nr 1, p. 65-73, ill.

1985
HOVENGA, Riekele: Andijkers in verzet.
Z.pl., 1985, 155 p., ill.

JAARBOEK Oud Andijk, jaargang 9.
Andijk, 1985, 55 p., ill.

1984
JAARBOEKJE Oud Andijk, jaargang 8.
Andijk, 1984, 53 p., ill.

SLOT, Marina: De vrienden van Jan Masereeuw te Andijk: een onderzoek naar mogelijke samenhang tussen de beweging van Jan Masereeuw te Andijk en de huidige religieuze pluriformiteit in ditr dorp.
[Hoorn], 1984, 2 dl. ill. Doctoraalscriptie kerkgeschiedenis.

1983
HONDERD jaar Akkerbouw: 1883-1893.
Andijk, 1983, [68p.] ill.

JAARBOEKJE Oud Andijk, jrg. 7 (1983).
Andijk, 1983, 49 p., ill.

1982
JAARBOEKJE Oud  Andijk, jaargang 3-6.
Andijk, 1979-1982, 21, 18, 31, 43 p., ill.

1981
KISTEMAKER, Piet: 'Meister' Hammes uit Andijk: een dorpsdokter in de vorige eeuw).
in: WFON, 48 (1981), p. 8-11, ill.

1980
BERKHOUT, J: Een oudejaarsavonddrama op Andijk.
in: WFON, 47 (1980), p. 145-153.

VIJFTIG jaar CPN in Andijk: gisteren, vandaag en morgen.
Andijk, 1980, 16 p. ill.

1979
KISTEMAKER, PIET: Een verkoping in 1938 in Andijk, na een cholerabesmetting.
in: WFON, 46 (1979), p. 140-141.

1978
GELDER, GUUS VAN: Van Krimpen, meestoof tot Cultura.
Andijk, 1978, 152 p., ill.

KISTEMAKER, P: In Andijk stond gedurende één jaar een 'slabonenfabriek'.
in: WFON, 45 (1978), p. 59-60.

1977
PROEFPOLDER Andijk. 50 jaar geleden 1e IJsselmeerpolder,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 9, december, blz. 42-43, geïll.

1976
REGTEREN ALTENA, J.F. VAN: Gemeenten Andijk, Bovenkarspel en
Grootebroek,
in: Jaarverslag Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1973, 8-10.

REGTEREN ALTENA, J.F. VAN: Polder Grootslag (N.H.), gemeenten Andijk, Bovenkarspel en Enkhuizen,
in: Jaarverslag Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1974, 13-20.

1975
IJ. VISSER-SINGER en J. VAN DER GULIK: Andijk-West in oude ansichten.
Zaltbommel, 1975, 76 foto's met onderschrift en inleiding.

1974
---

1973
---

1972
KISTEMAKER, P.: Kent u ze nog ... de Andijkers.
Zaltbommel, 1972, 38 afb. met inl.

1971
KISTEMAKER, P.: Andijk in oude ansichten.
Zaltbommel, 1971, 37 afb. met inl.

 

Deze bibliografie is overgenomen uit diverse jaargangen van West-Friesland Oud & Nieuw, uitgegeven door het Westfries Genootschap.


© 2001-2019 | Kistemaker NetWerk | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap