Kistemaker

Thuis » Diversen » Gedenkboek Hoogkarspel 1940-1945 » Pagina 36

14. De hongertochten

UITTREKSEL UIT EEN TER SECRETARIE INGEVULDE VRAGENLIJST
OMTRENT DE HONGERTOCHTEN OCTOBER 1944 - APRIL 1945

Wanneer bereikten ze hun hoogtepunt? Omstreeks de jaarwisseling
Schatting van het aantal trekkers,
dat voorbij kwam langs de hoofdwegen
's Ochtends 25 à 30 trekkers
's Middags 10
's Avonds25 à 30
)
) gemiddeld per
) uur
Trok men in groepen of meest individueel?

Meest in kleine groepjes van ongeveer 6 personen

Omschrijving Leetijd en sexe der trekkers Wie waren lichamelijk het flinkst? Wie hielden de moed er het meest in?

m

v

m

v

m

v

Jonger dan 21 jaar
van 21 tot 45 jaar
ouder dan 45 jaar

30%
20%
10%

10%
20%
--

x

x

100%

Geschat, dat zich ongeveer 80% Amsterdammers onder de trekkers bevond.
De Amsterdammers waren minder in aanzien, omdat zij brutaal en diefachtig waren.
Bij het geven van voedsel genoten beschaafd optreden, alsmede vrouwen en kinderen enige voorkeur.
De trekkers kwamen uit alle rangen en standen. Zij waren vermagerd, maar wel gezond. Ernstige ziekte of sterfgeval kwam niet voor.
Er was gemeenschapszin onder de trekkers. Tochtgenoten verstrekten elkaar inlichtingen omtrent adressen, prijzen, geaardheid der boeren enz.
Stemming onder de trekkers was goed, humor bleef bewaard.
Verschillende boeren geven gelegenheid tot overnaohten. Organisatie voor verzorging der trekkers bestond hier niet. De centrale keuken deelde elke dag het overtollige voedsel uit.
Omstreeks Kerstmis was er practisch niets meer te koop en werd alleen nog geruild.
99% der boeren leverde voor persoonlijk gebruik, 1% ook bewust aan zwart-handelaren.

Verkoopprijzen
van
voorjaar
1944
September
1944
1 Januari
 1945
1 Mei
1945
Aardappelen
boter
graan
bonen

per kg f
"    "
"    "
"    "

0,10
30,--
0,50
0,80

0,14
120,--
0,60
1,--

niets meer te koop
120,--       120,--
niets meer te koop
niets meer te koop

Bij voorkeur werd geruild tegen textiel.
Voorbeelden: 50 kg aardappelen tegen 1 wollen deken en 2 overalls; 50 kg aardappelen tegen 2 paar rubberlaarzen.

Voor direct gebruik gaven de boeren ook wel gratis voedsel.
De trekkers waren meestal dankbaar als zij werden geholpen. Diefstal bij de boeren kwam ook nogal eens voor.
De boeren hebben zich niet slecht gehouden; hebben gedaan wat ze konden.


Bovenstaande tekst is overgenomen uit het
"Gedenkboek" Hoogkarspel 1940-1945, uitgegeven in 1947.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk