Kistemaker

Thuis » Diversen » Krantenknipsels » 28-7-1962

Nieuw raadhuis symfonie van steen en glas
(Enkhuizer Courant, 28-7-1962)

ANDIJK — Tot dusver is het altijd vrij droevig gesteld geweest met het Andijker raadhuis en de huisvesting van de gemeentelijke diensten.
Tot 1920 was raadhuis achter de kerk op Buurtje. Een vrij onaanzienlijk gebouwtje, dat zeer onvoordelig was gesitueerd, want als iemand van „Oostop” naar de burgerlijke stand moest, dan diende hij een afstand van een kilometer of zeven af te leggen. De vooruitstrevende burgemeester P. Groot heeft er toen voor gezorgd, dat er een raadhuis kwam aan het Kleingouw, even ten Oosten van de Hoekweg. Men was in die dagen echter zeer spaarzaam — het uitbreidingsplan kostte toch al zoveel — en het raadhuis werd opgetrokken uit de materialen van de Ooster- en Westerschool, die afgebroken moesten worden. De stenen werden netjes afgebikt, ramen en deuren konden zo weer gebruikt worden.

Begrijpelijkerwijs ontstond een geheel, dat architectonisch niet bepaald een pronkstuk mocht heten.
Een jaar of vijftien later zag de gemeerteraad wel in, dat men ten aanzien van het gemeentehuis een verkeerde politiek had gevolgd en men besloot in 1937 een nieuw te bouwen. Maaar het is gebleken, dat dit nogal wat voeten in de bekende aarde had.

Pas vijfentwintig jaar later zou het nieuwe gebouw aan de Middenweg worden gerealiseerd.
Naar een ontwerp van de architecten Jos en Leo de Jong wordt daar namelijk momenteel door de aannemers gebr. Botman een nieuw gemeentehuis gebouwd, dat in september zal worden betrokken en in oktober officiëel geopend.

Het is een opvallend gebouw, geheel in beton uitgevoerd en met natuursteen bekleed. De westelijke en de oostelijke gevel zijn grotendeels van thermoglas, dat een groot isolerend vermogen heeft. Op de onderste verdieping is de dienst van openbare werken gehuisvest, daarboven bevindt zich de gemeente-secretarie en de bovenste etage is bedoeld voor representatieve doeleinden en werkkamer voor de burgemeester.

In totaal zal het nieuwe gemeentehuis vier ton kosten, hetgeen wel iets meer is dan men voor het huidige betaalde… Maar men hoopt er ook langer mee te kunnen doen.

Opmerking van de websiteredactie:
Zie ook "Ansichtkaarten van Andijk" op Facebook voor een betere foto uit dit krantenartikel.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.
(Opent in een nieuw browservenster.)

Nieuw raadhuis symfonie van steen en glas (28-7-1962

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk