Kistemaker

Thuis » Diversen » Kroniek van West-Friesland » 1963-1967

Andijk: Selectie uit de Kroniek van West-Friesland (1963-1967)

10 januari 1963
Andijker 'Bullestiek', die al in 1839 bestond, opgeheven. De opbrengst van de verkoop van het 2 ha. grote bulleland ten bedrage van ƒ 19.410,- komt aan Herv., Geref. en R.-K. kerken.

9 september 1963
Het gemeentebestuur van Andijk biedt dokter J. E. M. E. d'Arnaud in het verenigingsgebouw 'Cultura' een afscheidsreceptie aan na een 35-jarige artspraktijk; geschenk van de patiënten: een televisietoestel.

30 april 1964
In de klokketoren bij het raadhuis van Andijk speelt op Koninginnedag voor het eerst het carillon van 17 klokken; een geschenk van de gemeentenaren.

20 augustus 1964
Mr F. J. Kranenburg heit de eerste van de 980 palen in de grond voor het waterwinningsstation van het Prov. Waterleidingbedrijf bij de Fluithoek te Andijk.

7 november 1964
De kinderen van de gezamenlijke lagere scholen van Andijk verkopen voor ƒ 2825,- aan kaarten en zegels in de jaarlijkse kinderpostzegelactie.

28 april 1965
Aan de Middenweg te Andijk wordt het 'Dorpshuis Andijk', gelegen naast het sportveld, geopend. De heer G. Ruiter, voorzitter van het stichtingsbestuur, ontvangt de gouden ere-medaille van de Orde van Oranje-Nassau. Architect is de heer D. Witteveen uit Leeuwarden.

2 december 1965
Burgemeester Y. H. de Zeeuw opent het nieuwe politiebureau; ontwerp van architekt A. J. F. Hooning te Bergen.

2 september 1966
In een bijzondere raadvergadering neemt wethouder K. Nierop, oud 70 jaar, afscheid. Oud-burgemeester Y. H. de Zeeuw speldt de scheidende functionaris de versierselen op behorende bij het Ridderkruis van Oranje Nassau.

15 juni 1967
Het echtpaar G. Nijdam-Hilverda viert het 50-jarig huwelijk en het 50-jarig bestaan van de slagerij in het pand Oosterdijk 32, waar zij in 1917 zijn begonnen.

12 juli 1967
Het nieuwe pompstation van het Provinciaal Waterleiding Bedrijf voorziet thans heel West-Friesland van drinkwater afkomstig uit het IJsselmeer.

23 november 1967
De heer W. Venema opent een supermarkt in de hervormde kerk, gebouwd in 1881, die hij kocht van de kerkvoogdij op voorwaarde, dat uiterlijk aan het gebouw niets gewijzigd zou worden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk