Kistemaker

Thuis » Diversen » Kroniek van West-Friesland » 1973-1977

Andijk: Selectie uit de Kroniek van West-Friesland (1973-1977)

7 juni 1973
Het nieuwe gemaal, dat het water in de te verkavelen polder 'Het Grootslag' op peil moet gaan houden, wordt in bedrijf gesteld.

13 juli 1973
In het ruilverkavelingsgebied 'Het Grootslag' is de eerste nieuwe cultuurgrond in gebruik genomen. Hoewel na verkaveling eigenlijk een jaar moet worden gewacht is een bollenkweker alvast begonnen met het zetten van bloemkoolplanten.

12 januari 1974
In het gemeentehuis staat de beker van het N.C.R.V. Zeskamp-evenement. Andijk werd nummer één in dit TV-gebeuren, dat door de bewoners intensief werd meebeleefd.

17 mei 1974
Na 1½ jaar hard werken is hier een jachthaven gerealiseerd. Zonder veel omhaal kwam er 1½ miljoen op tafel, bijeengebracht door particulieren. Er is in de 'Buurtjeshaven' plaats voor 119 schepen.

7 juni 1975
Op 85-jarige leeftijd overlijdt Jacob H. Kaastra, actief strijder voor 'Staatspensioen', steunpilaar van het verenigingsleven en deelnemer aan eerste Elfstedentocht.

30 augustus 1975
De uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' neemt nieuw uitvaartcentrum, gelegen aan de Ibislaan, in gebruik. Gebouw heeft ruim ƒ 175.000,- gekost.

14 november 1975
Burgemeester J. F. G. Knorr (45), sinds 16 september 1966 eerste burger van deze gemeente, neemt afscheid i.v.m. zijn benoeming tot burgemeester van de Wieringermeer per 16 november.

13 december 1975
Bollenkweker Cees Oud vindt op zijn land een bijzonder gave vuurstenen dolk.

1 juni 1976
De heer W. Veldhuizen (42) wordt geïnstalleerd als burgemeester: opvolger van per 16 november '75 naar Wieringermeer vertrokken burgemeester J. F. G. Knorr.

7 september 1976
B. en W. wilden een gouden ere-medaille instellen voor verdienstelijke burgers. Raadsleden denken er anders over: 'Geef geld maar aan de peuterspeelzaal'. Raad verwerpt met zeven tegen drie stemmen het voorstel.

25 november 1976
Gedeputeerde dr. ir. J. IJff sluit dijk rond bezink-analysebekken van WRK-III in het IJsselmeer. Ruim 22 miljoen is er al in deze 'natte polder' plus 25 ha opgespoten terrein geïnvesteerd.

5 mei 1977 5 mei 1977, tekening: Maarten Oortwijn
In aanwezigheid van een paar honderd ex-onderduikers en verzetsmensen onthult Gerrit Ruiter (88), oud-zaadhandelaar en in de bezettingsjaren plaatselijk commandant van de L.O., het door beeldhouwer Rob Ligtvoet vervaardigde 'Onderduikersmonument'. Het in 1949 de gemeente aangeboden monument verkeerde in zeer desolate staat. Gedurende de bezettingsjaren huisvestte Andijk zo'n 2500 onderduikers!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk