Kistemaker

Thuis » Diversen » Kroniek van West-Friesland » 1982-1984

Andijk: Selectie uit de Kroniek van West-Friesland (1982-1984)

2 november 1982
Het gasbedrijf Kop Noord-Holland heeft te Andijk de 140.000e aansluiting tot stand gebracht. De familie A.J. Bleeker in de Kees Veerstraat 8, bij wie dit gebeurde, mag de eerste 4000 m³ gas gratis verbruiken.

26 november 1982
Tuinder Jan Meester beëindigt - na 85 dagen - zijn hongerstaking. Hij verschilt van mening over de wijze, waarop de plaatselijke commissie van de ruilverkaveling „Het Grootslag” hem grond heeft toegewezen. Een oplossing lijkt nabij.

25 december 1982
Op 74-jarige leeftijd overlijdt Cornelis Kuin. Van 1953 tot 1966 was hij raadslid en vervolgens tot 1974 wethouder. Van 1933 tot 1968 was hij LTB-secretaris. Hij was medeoprichter van een zelfstandige r.k.-parochie. Verder bekleedde hij tal van functies in het openbare en verenigingsleven.

11 februari 1983 11 februari, Andijk
Commissaris van de koningin drs. R.J. de Wit Stelt het vergrote gemeentehuis in gebruik. Het uitvoeren van het plan heeft ongeveer ƒ 1 miljoen gekost. Het ontwerp was van architectenbureau Van Wering te Wageningen.

2 juli 1983
De coöp. aan- en verkoopvereniging „Akkerbouw” maakt officieel de eeuw vol. Deze nog „dorpse” coöperatie (directeur J. Bleeker, 7 medewerkers, omzet ƒ 4,5 miljoen) is de eerste onder de vaan van „Cebeco-Handelsraad”, die het eeuwfeest viert. De oudste, in 1877 in het Zeeuwse Aardenburg opgericht, bestaat niet meer. Het eerste speciale eeuwfeest-wandbord krijgt „Akkerbouw”-voorzitter J. Bankert. Zijn eerste voorganger was P. Sluis Pzn.

31 december 1983
De dames J. de Vos-Brouwer en G. Venekamp-Mantel krijgen elk een oorkonde van het Andijks Gemengd Koor. Beiden zingen er 60 jaar in.

De tuinbouwcoöperaties „Akkerbouw”-Andijk (zie ook 2 juli), „Grootslag”-Grootebroek, „Bangert”-Zwaag en de tuinbouwafdeling van „Latuco” beleven de laatste dag in hun zelfstandig bestaan. Ze gaan per 1 januari 1984 samen verder als de coöperatie „De Tuinbouw” B.A.: met ruim 900 leden, 30 medewerkers, onder directie van H.P.A. Bakkum en J.J. Bleeker. De geboorte van de WFO heeft deze fusie ingeleid.

22 januari 1984
In zijn woonplaats Wieringerwerf overlijdt Lambertus Hendrikus Ubbink (67), van 1953 tot 1980 huisarts op Andijk: het prototype van de oude dorpsdokter.

23 januari 1984
Op 78-jarige leeftijd overlijdt Jacob de Vries. Een man met vele verdiensten voor de gemeenschap. Van 1946 tot 1978 maakte hij – voor de AR – deel uit van de gemeenteraad; de laatste 10 jaar als wethouder.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk