Kistemaker

Thuis » Diversen » Medemblik: Jaartallen » 1751-1800

Medemblik: Jaartallen 1751-1800

1754
Poging tot oesterteelt in de oude haven te Medemblik. "met een houten grond bevloerd", door de winter en watervloed vernield.
Tot 1756 "niet zonder succes gecontinueerd".
(Oud-Westfriesland V, 52.)

1755/1758
Medemblik zitting in de Provinciale Rekenkamer. Ook in 1764-1767 en 1770-1773.
(Abbing, 317.)

1757
Eind Januari; IJsgang bij Medemblik. W en WNW wind sm. 7 a 8 uur. IJs 14-16 voet boven de kruin van de wierriem.
(Oud-Westfriesland V, 53.)

20.1.1757
IJsschuiving met WNW wind, smorgens 7 a 8 uuren leenig beginnen op te schuiven en al trapsgewijze bij de Steenen op te kringen tot boven de Wierdijk 15 a 16 voeten des morgens te 9 uuren nevens de Kerk te Medemblik bij paal no. 65 iets beoosten de paal van 4 was opgeschoven.
IJsberg "van vele(n) met verwondering gezien". Na een maand niets meer te vinden. IJs bij het Stadhuis door de wierriem gedrongen. Bij Almerdorp verscheidene palen weggeschoven.
(D. Burger, 457.)

1760
Veel stormen. Het schip "de Houttuyn" van Medemblik verongelukt.

1.10.1760
In het koor van de Bonifaciuskerk: Grafzerk van George Murray. Here/Lies Interred the Body/of the Right Honorable Lord/ George Murray/the fith son of his/grace John Duke/of Athole who died/the 11 th day of October 1760/in the 66 year of his/age leaving behind him/a mornful widow three/sons and two daughters./I know that my Redeemer liveth/Job 19.25.
George Murray voerde in 1745/46 het leger aan van de pretendent Charles Edward Stuart. De steen is in 1860 verplaatst, zie aldaar.
(van Arkel & Weismann, 48.)

1762
Is binnen Medemblik in het oude weeshuis tot dienst van de Regenten en Regentessen een nieuwe kamer gemaakt, waarvan de weerga in een "Godshuis" niet bekent is, dezelve is bekleed met een Behangsel dat uit Duitsland is overgebracht.
Aan de ingang van dezelve is een Hardsteenen stoep met twee IJzeren Leuningen en een royale opgaande Trap van vier treeden; in het plein voor gemelde Trap is een Compas van wit manner gelegt, dat cierlijk is opgemaakt.
(D. Burger, 458.)

Ingang weeshuis van Christiaan Simonsz. 1.449 florijnen, 14 stuivers, 12 duiten.
Ontwerp architect Menno Schaap. Weeshuis werd ca. 1576 gebouwd.

1763
Schade door ijsgang.
(D. Burger, 458.)

11.3.1763
Grote brand te Lutjebroek. Van Medemblik een donatie van 300 guldens.
(D. Burger, 458.)

1764
Zijn door Michiel Stellingwerff, Willem Pietersz. en Ary Claasz. Blaauw bij het verleggen van de Kerkstraat en het delven aan de Noordzijde van de kerk gevonden 16 1ijken, welke alle vergaan waren, doch de kisten waren nog gaaf, behalve sommige deksels, eenige kisten waren midden doorgekapt en tussen dezelve was een Regenwatersbak gemetzelt, de huizen zijn op de kisten gebouwt.
(D. Burger, 458.)

Paalwormen (pholas) door J.F. Martinet gevonden bij het opmaken van de Nieuwe Sluis boven Medemblik.
(Abbing, 360,)

1771
Overeenkomst tussen Medemblik en Stavoren inzake een beurtschip tussen beide steden, met aansluiting op de postkoets in Friesland.
(Gonnet, Inv, 134.)
(Huizinga, 11.)

1773
Medemblik koopt van George Roeters de tienden van Oostwoud.
Bezoek van Willem V aan Medemblik 14.00 - 18.30 u. naar Enkhuizen voorafgegaan door de heren Spaander en Pan.
Gevelsteen aan de Waag met stadswapen en kaaswegers.
(Voorl. Lijst, 244.)

1775
Kaasmarkt gesticht op initiatief van het stadsbestuur.
Reeds in de jaren 1767-1774 werd per jaar 170.000 pond kaas aangevoerd. In 1775, het eerste jaar reeds 843.000 pond. In 1777, 1.000.000 pond of 250.000 stuks per jaar, of 5.000 stuks per week. Export naar Engeland.
(Huizinga, 21.)

17.1.1777
Staten van Holland en Westfriesland bepalen dat personen van 20 jaar en ouder toelaatbaar zijn als leden van de vroedschap.
(Gonnet, Inv.) Een Lutherse kerk aan de Pekelhaven in verband met de Oostzeevaart.

1780
Na 1780 per jaar 7 à 800.000 pond kaas te Medemblik.

1781
Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland om voor de stad Medemblik een loterij op te richten van fl. 800.000,= om uit de opbrengst ervan de zeewering te herstellen met "reuze hoofdprijzen"!
(Gonnet, Inv 110.)

1783/1786
Oorlogsschip "Pluto" te Medemblik gebouwd. Idem scheepskamelen en kanonneerboten.
(Huizinga, 117/118.)

1785
Poort Burgerweeshuis; bergsteen met gesmeed ijzeren hek, 18e eeuw.
Verminkte topgevel. 18e eeuw. In de fries 1785. Boven de kroonlijst gemeente wapen, gehouden door twee leeuwen.
(Voorl. Lijst, 1921.)

1786
Medemblik in het verkeer: Van Hoorn op Medemblik alle morgens een Wagen ten 9 uuren.
(Zakatlas, 222.)

Van Medemblik op Hoorn, smorgens om half 7 of half 8 een Wagen.
(Zakatlas, 227.)

Maandag en Donderdag een schuit bij de Nieuwe brug en Saturdagsavonds een uur voor boomluiden een schip aan de Elburger steiger; terug op Amsteldam, Zondag en Woensdag smiddags een schuit; voords op Alkmaar Dinsdag en Vrijdag smorgens ten 4 uuren (een wagen).
(Zakatlas, 227.)

Van Alkmaar op Medemblik Woensdag en Saturdag een Schuit smorgens ten half 10.
(Zakatlas, 227.)

1795
Medemblik onder: "District van de Noorder Koggen", hoofdplaats Medemblik.
(Oud-Westfriesland XII, 135.)

Medemblik telt 2.008 inwoners.
(Huizinga, 11.)

1796
Voorstel van de Admiraliteit: uitrusting en reparatie van oorlogsschepen te Medemblik.
(Huizinga, 117.)

19.7.1797
Aankoop Koggehuis te Medemblik. Complete acte in:
(Oud-Westfriesland X, 70.)

1798
Marine etablissementen te Medemblik. Een vijftal gebouwen: bootsman-takelloods, magazijn voor de takelage, middenmagazijn, houtmagazijn en werkplaatsen. Twee houtzaagmolens op het terrein van 1,5 HA aan de Westerhaven.
(Huizinga, 118.)

16.2.1798
Medemblik bericht aan Wervershoof dat daar een compagnie van de 7e halve brigade ingekwartierd zal worden.
(Oud-Westfriesland IV, 104.)

1798/1803
Het aantal runderen te Medemblik e.o. teruggelopen van 5.484 naar 4.729.

1799
Inval van de Engelsen en de Russen.
(Oud-Westfriesland XII, 118.)

Engelsen te Medemblik.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk